ثبت شرکت سهامی خاص

اعضای شرکت سهامی خاص

اعضای شرکت سهامی خاص

به شرکتی که همه سرمایه آن توسط موسسان فراهم می شود شرکت سهامی خاص گفته می شود.مجمع عمومی، در شرکت سهامی خاص وجود ندارد و تعداد شرکا در شرکت سهامی خاص کمتر از شرکت سهامی عام می باشد.در شرکت سهامی خاص صدور ابلاغیه پذیره نویسی وجود ندارد و در ابتدا باید 35درصد از سرمایه در […]
نمایش بیشتر
مشاوره رایگان