ثبت شرکت سهامی خاص

  • خانه
  • ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص
شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام است. این نوع شرکت در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت یک میلیون ریال است که توسط موسسین تامین می شود. انتقال سرمایه در این نوع شرکت منوط به موافقت سایر شرکا است. این نوع شرکت متشکل از حداقل سه نفر هیئت مدیره ( که سهامدار نیز می باشند) و دو نفر بازرس است.

ثبت شرکت سهامی خاص

مشاوره رایگان

021-45197000

ثبت شرکت سهامی خاص

با مشاورین خوارزمی ثبت همراه باشید:

شرکت سهامی خاص شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به میزان مبلغ اسمی سهام است. این نوع شرکت در زمره شرکت های تجاری قرار می گیرد. حداقل سرمایه برای تاسیس این شرکت یک میلیون ریال است که توسط موسسین تامین می شود. انتقال سرمایه در این نوع شرکت منوط به موافقت سایر شرکا است. این نوع شرکت متشکل از حداقل سه نفر هیئت مدیره ( که سهامدار نیز می باشند) و دو نفر بازرس است.

** شرکت سهامی خاص نسبت به شرکت با مسئولیت محدود برای شرکت در مناقصات و مزایدات دارای اولویت است. **

 

 

رکن اداره کننده

شرکت سهامی خاص دارای سه رکن

۱- تصمیم گیرنده(مجمع عمومی)

۲-اداره کننده(هیات مدیره)

۳- کنترل کننده(بازرس یا بازرسین) است.

شرکت سهامی خاص توسط اعضای هیئت مدیره اداره می شود که مدیر عامل از بین اعضای هیئت مدیره و یا خارج از اعضا انتخاب می شود به این نوع مدیرعامل مدیرعامل ( خارج از شرکا و هیئت مدیره ) گویند  و به مدت دو سال وظیفه اداره شرکت را بر عهده دارد. مدت اعتبار سمت بازرسین هم یک سال است. اعضای هیئت مدیره و بازرسین حتما در مدت زمان مقرر شده باید اقدام به تمدید مدت زمان تصدی خود بکنند.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص

برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به تصویر شناسنامه و کارت ملی اعضا می باشد

و پس از تایید نام  نامه پرداخت ۳۵٪ از سرمایه به نام شرکت در شرف تاسیس است.

در شرکت سهامی خاص تعهد به پرداخت کل سرمایه وجود دارد که زمانی که اقدام به ثبت این شرکت می شود باید ۳۵٪ از سرمایه اولیه در بانک بلوکه شود و نامه ۳۵٪ دریافت شود که برای اداره روند ثبت شرکت لازم است. که پس از صدور آگهی تاسیس قابل برداشت می باشد

 

مقایسه شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص معمولا برای فعالیت های مهندسی که می خواهند در مناقصات شرکت کنند تشکیل می شود. اگر حیطه کاری تولیدی یا خدماتی است توصیه می شود افراد شرکت با مسئولیت محدود ثبت کنند. دلیل این هم این است که شرکت سهامی خاص باید هر سال بازرسین و دوسال یکبار هیئت مدیره را تمدید کند و این باعث ایجاد هزینه و صرف زمان بیشتر می شود. همچنین تعداد افراد لازم برای شرکت مسئولیت محدود کمتر از سهامی خاص است.

 

اختیارات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص:

اولین ماده ای که به وظیفه هیئت مدیره اشاره می کند ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت است. این ماده اشاره می کند که وظیفه عمومی و کلی هیئت مدیره اداره شرکت سهامی و نظارت بر امور تجاری آن است. در ماده ۱۱۸ هم به این موضوع اشاره شده  به همین خاطر مهمترین وظیفه هیئت مدیره اداره کامل شرکت و امور آن است بر اساس این موادُ مدیران شرکت دارای تمامی اختیارات لازم برای مدیریت امور شرکت هستند به غیر آن اختیاراتی که در صلاحیت مدیر عامل یا مجمع عمومی است.

موارد زیر از جمله اختیارات هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص است:

۱-هیئت مدیره دارای اختیار نمایندگی از سوی شرکت در برابر اشخاص و ادارات مختلف است.

۲-هیئت مدیره اختیار تصویب آیین نامه های داخلی شرکت و تعیین تکلیف امور مالی شرکت مانند تخصیص بودجه سالانه را داراست.

۳- معمولا تصمیم گیری در خصوص استخدام یا عزل کارکنان شرکت و دیگر موضوعات شغلی آنان نظیر توضیحات شغلیُ اضافه حقوق و … بر عهده هیئت مدیره است. مطابق ماده ۱۱۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت این تصمیمات شامل تعیین رئیس هیئت مدیرهُ‌نایب رئیس و مدیر عامل هم هست. مدت ماموریت رئیس و نایب رئیس وهیئت مدیره حداکثر دو سال است. همچنین هیئت مدیره اختیار دارد که هرزمان رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را عزل کند نمی توان در اساسنامه یا طی تشریفات دیگری این حق را از هیئت مدیره سلب کند.

۴-هیئت مدیره احتیار دریافت وام و تسهیلات اعتباری از بانک ها یا موسسات مختلف را دارد و تعیین میزان وجه و شرایط و \رداخت سود نیز بر عهده هیئت مدیره است.

۵- هیئت مدیره می تواند در خصوص حق امضا اعضا در رابطه با اسناد تجاری و سایر اوراق تعیین تکلیف کند.

۶-هیئت مدیره اختیار انعقاد هرگونه قرار دادی در راستای امور شرکت را دارد قرار داد ها می تواند شامل قرارداد های استخدامیُ‌خرید و فروش اموال شرکتُ شرکت در مزایده و مناقصه باشد. همچنین هیئت مدیره اختیار فسخ و ایجاد و تغییر در این قراردادها را دارد.

۷-یکی دیگر از اختیارات هیئت مدیره در خصوص تعیین تکلیف برای پیگیری های حقوقی و اقامه دعوا است که در این زمینه می تواند هر تصمیمی اعم از اقدام به \یگیری قضایی و یا صلح و سازش باطرف های اختلاف اتخاذ کند.

تماس با ما  

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
X