ثبت موسسات غیر تجاری

  • خانه
  • ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسه غیر تجاری

موسسات غیرتجاری
موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است برای اهداف غیر تجاری مثل علمی، ادبی و هنری و یا خیریه تشکیل می شود. اعم از این که هدف سودآوری داشته یا نداشته باشد. موسساتی که با عنوان غیرانتفاعی تشکیل می شودموسساتی هستند که قصد تقسیم سود میان افراد وجود ندارد مثل قرض الحسنه یا موسسات خیریه. موسسات غیر تجاری بین حداقل دو نفر اعضا تشکیل می شود. در این گونه موسسات نمی توان فعالیت تجاری مثل صادرات و واردات را لحاظ کرد و کارت بازرگانی به این قبیل موسسات تعلق نمی گیرد

ثبت موسسه غیر تجاری

مشاوره رایگان

021-45197000

ثبت موسسات موسسات غیرتجاری

با مشاورین خوارزمی ثبت همراه باشید:

موسسه غیر تجاری تشکیلاتی است برای اهداف غیر تجاری مثل علمی، ادبی و هنری و یا خیریه تشکیل می شود. اعم از این که هدف سودآوری داشته یا نداشته باشد. موسساتی که با عنوان غیرانتفاعی تشکیل می شودموسساتی هستند که قصد تقسیم سود میان افراد وجود ندارد مثل قرض الحسنه یا موسسات خیریه. موسسات غیر تجاری بین حداقل دو نفر اعضا تشکیل می شود. در این گونه موسسات نمی توان فعالیت تجاری مثل صادرات و واردات را لحاظ کرد و کارت بازرگانی به این قبیل موسسات تعلق نمی گیرد.

 

 

رکن اداره کننده

در موسسات غیر تجاری فرد یا افرادی به مدیریت می پردازند از بین شرکا یا خارج از آن ها انتخاب میشوند. اگر مدت زمان تصودی در اساسنامه مشخص نشده باشد زمان مدیریت به صورت نامحدود می باشد. در خصوص اختیارات رکن اداره کننده این رکن دارای اختیارات تام می باشد مگر این که در اساسنامه مورد دیگری ذکر شده باشد.

 

مدارک لازم برای ثبت موسسه غیر تجاری

برای ثبت موسسه غیر تجاری حداقل باید دو نفر شریک داشت. مدارک لازم تنها مدارک شناسایی افراد از قبیل شناسنامه و کارت کلی است. حداقل سرمایه  برای ثبت موسسه غیر انتفاعی یک میلیون ریال است.

 

ویژگی موسسات غیر تجاری:

۱-حداقل تعداد شرکا برای موسسات ۲ نفر است.

۲- حداقل تعداد مدیران در این موسسات ۲ نفر عضد است که باید بع سن قانونی ۱۸ سال رسیده باشند.

۳- حداقل سرمایه جهت ثبت یک صدهزار تومان است.

۴-موسسه غیر تجاری نیز باید مانند شرکت های تجاری به ثبت برسند.

۵- موسسه غیرتجاری مانند شرکت ها دارای مجمع عمومی عادیُ محمع عمومی عادی به طور فوق العادهُ مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره است.

انحلال راهی است برای پایان حیات شخصیت حقوقی موسسات و تشکیلات غیر تجاری که به صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد. انحلال اختیاری به تصمیم مجمع عمومی وابسته است و انحلال اجباری که به موجب حکم دادگاه موسسه منحل می شود.

تماس با ما  

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
X