فرم درخواست رتبه بندی | فرم زير را کامل کنيد تا در کوتاه ترين زمان ممکن مشاورين ما با شما تماس حاصل فرمايند.

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت شرکت های مهندسی جهت شرکت در مناقصات می باشد که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان برنامه و بودجه استان ها ( با توجه به پایه در خواستی شرکت ) مورد بررسی و تشخیص صلاحیت قرار میگیرد و پس از بررسی امکانات پشتیبانی ، ساختار مدیریتی و توان مالی و مهندسین امتیازآور و اعضاء هیئت مدیره و امتیاز قراردادها گواهینامه صلاحیت شرکت صادر می شود .

رتبه بندی

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی

مشاوره رایگان :

021-45197000

رتبه بندی چیست؟

برای آشنایی با رتبه بندی در شرکت خوارزمی ثبت با همراه باشید

رتبه بندی نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت شرکت های مهندسی جهت شرکت در مناقصات می باشد که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان برنامه و بودجه استان ها ( با توجه به پایه در خواستی شرکت ) مورد بررسی و تشخیص صلاحیت قرار میگیرد و پس از بررسی امکانات پشتیبانی ، ساختار مدیریتی و توان مالی و مهندسین امتیازآور و اعضاء هیئت مدیره و امتیاز قراردادها گواهینامه صلاحیت شرکت صادر می شود .

رتبه بندی نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت شرکت های مهندسی جهت شرکت در مناقصات می باشد که از طریق ‏سازمان برنامه و بودجه کشور به دسته های:

1- پیمانکاری

2-مشاور

3- انفورماتیک

4- طرح و ساخت صنعتی

5- طرح و ساخت غیر ‏صنعتی

6-مدیریت طرح تقسیم میشود

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (2 آرا)
در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (2 آرا)
X