نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاص

صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مدارک برای ثبت تغییرات مربوط به نام و عنوان شرکت است. شرکت‌های سهامی بنا به دلایلی ممکن است تصمیم به تغییر عنوان شرکت گیرند. حال این تغییر اسم یا تغییر نام باید چگونه انجام شود؟ اصلاً لزوم تنظیم صورتجلسه برای تغییر دادن نام شرکت چیست؟ ثبت رسمی تغییرات شرکت در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.

برای ثبت این تغییر، باید قانونی بودن و مشروع بودن آن تأیید شود. یعنی نام جدید شرکت تأییدیه‌های لازم را توسط این سازمان دریافت کند. در این مقاله از مؤسسه ثبت خوارزمی می‌خواهیم نکات مربوط به تنظیم صورتجلسه برای تغییر نام شرکت را توضیح دهیم. همچنین یک نمونه از صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص را معرفی خواهیم کرد.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

نحوه صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

صورتجلسه تغییرات شرکت سهامی خاصتمامی تغییراتی که در شرکت سهامی خاص رخ می‌دهند، برای قانونی شدن ابتدا باید در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها، ثبت شوند. حال اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت این تغییرات یک سری مدارک و اسناد ویژه را درخواست خواهد کرد. صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص یکی از این مدارک مهم است.

تغییرات شرکت سهامی خاص شامل تغییر نام، تغییر محل اقامت، تغییر اعضای هیئت مدیره، تغییر سهامداران، تغییر سرمایه، تغییر مدیرعامل و… می‌شود. برای ایجاد تمامی این تغییرات، تدوین صورتجلسه لازم و ضروری است.

پیشنهاد ایجاد تغییر توسط اعضای هیئت مدیره به اعضای مجمع عمومی فوق‌العاده اعلام می‌شود. مجمع عمومی فوق‌العاده است که تصمیم می‌گیرد تغییر فوق در شرکت اعمال شود یا خیر. همچنین امضای تمامی اعضای حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده برای معتبر شدن صورتجلسه لازم است. یعنی تمامی اعضای حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده باید صورتجلسه را امضا کنند.

صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص چیست؟

صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص، صورتجلسه‌ای است که جهت تغییر عنوان یا تغییر نام شرکت انجام می‌شود. هر شخصیت حقوقی در هنگام ثبت باید نامی را جهت فعالیت خود انتخاب کند. قانون شخصیت حقوقی مورد نظر را بر اساس همان نام و عنوان شناسایی خواهد کرد.

حال تغییر دادن این نام می‌تواند تغییر بسیار بزرگی در ساختار و نوع فعالیت شرکت ایجاد نماید. بنابراین تغییر آن تنها در صورت موافقت ارگان‌های ذیربط امکان‌پذیر خواهد بود.

در صورتجلسه تغیر نام اطلاعاتی همانند شماره ثبت شرکت، ‌شناسه ملی و اطلاعات مربوط به نحوه برگزاری جلسه ذکر خواهند شد. دو سوم از اعضای حاضر در صورتجلسه باید به تصمیم تغییر نام شرکت رای مثبت دهند. در غیر این صورت تغییر نام تصویب نشده و این تغییر غیر قابل انجام خواهد بود.

دلیل صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

دلیل تغییر دادن نام در شرکت‌های سهامی خاصصورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاصمی‌تواند بنا بر دلایل مختلفی صورت گیرد. در واقع اعضای هیئت مدیره به دلایل مختلفی ممکن است تصمیم گیرند که باید عنوان شرکت را به کلی تغییر دهند. برخی از این دلایل عبارتند از:

تغییر فعالیت شرکت

بعضی از شرکت‌ها بعد از چند سال  فعالیت در یک حوزه ممکن است تصمیم بگیرند که حوزه فعالیت خود را تغییر دهند. ورود به حوزه‌های دیگر فعالیت باعث تغییر نام شرکت خواهد شد.

گسترش حوزه کاری

برخی از شرکت‌های سهامی خاص بعد از مدتی تصمیم به صادرات محصولات، کالا‌ها یا خدمات خود می‌گیرند. به همین دلیل انتخاب نامی مناسب که در سطح جهانی شناخته شده باشد، ضروری است. تغییر نام شرکت این امر را محقق خواهد کرد.

ثبت صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص چگونه است؟

برای تدوین صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص ابتدا باید صورتجلسه توسط اعضای هیئت مدیره تدوین شود. سپس مجمع عمومی فوق لاعاده برگزاری شده و تغییر مربوط به رای‌گیری گذاشته می‌شود. اگر تغییر به تصویب اعضای مجمع عمومی برسد، باید تمامی اعضای حاضر در جلسه آن را امضا کنند. سپس وارد سامانه اداره ثبت شرکت‌ها شده و درخواست ثبت تغییرات شرکت تکمیل خواهد شد.

بارگذاری مدارک لازم از جمله تصویر صورتجلسه امضا شده الزامی است. در صورت تأیید درخواست، باید مدارک را به صورت فیزیکی به آدرس مربوطه ارسال کنید. پس از درج آگهی روزنامه رسمی نوبت اول و نوبت دوم تغیرات مربوطه ثبت خواهند شد.

نکات مهم تدوین صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص

نکات مهم تدوین صورتجلسه تغییر نام در شرکت‌های سهامی خاصجهت تدوین صورتجلسه باید یکسری نکات مهم را رعایت کنید. این نکات به شرح زیر هستند:

  • صورتجلسه تغییر نام باید در چند نسخه تنظیم شده و به امضای تمامی اعضای هیئت مدیره برسد.
  • حداقل یک نسخه از صورتجلسه باید قبل از اتمام یک ماه از تاریخ تشکیل جلسه، تحویل اداره ثبت شرکت‌ها شود.
  • کلیه نسخه‌های صورتجلسات باید روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه تنظیم و ارسال شوند. همچنین امضای اشخاص ذی سمت و مهر شخصیت حقوقی بر روی آن لازم است.
  • پرداخت حق الثبت و هزینه‌های مربوط به درج آگهی روزنامه رسمی در نوبت اول و نوبت دوم الزامی می‌باشد.
  • کلیه اقدامات مربوط به پذیرش صورتجلسات تغییرات و ثبت تغییرات در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها صورت می‌گیرد.
  • در یک لیست باید نام سهامداران و میزان سهم الشرکه آن‌ها نوشته شده و به امضای آن‌ها برسد. همچنین هیئت رئیسه مجمع باید صلاحیت آن را تأیید کند. تمامی این مدارک باید به همراه صورتجلسات به اداره ثبت شرکت‌ها تحویل داده شود.

نمونه صورتجلسه تغییر نام برای شرکت سهامی خاص

نمونه صورتجلسه تغییر نام برای شرکت سهامی خاصاگر اعضای شرکت تصمیم به تغییر نام شرکت بگیرند، باید نسبت به ثبت تغییرات آن اقدام کنند. نمونه صورتجلسات تغییرات نام شرکت سهامی خاص به صورت زیر می‌باشد.

نام شرکت: ………

شماره ثبت شرکت: ……….

سرمایه ثبت شده: ……….

شناسه ملی: ………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت…………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره………… در تاریخ…….. ساعت………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران در مرکز شرکت تشکیل گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت:

۱ـ خانم/ آقای …………………. ……… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………. ……… به سمت ناظر رئیس

۳- خانم/ آقای …………………. ……… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای…………………. ……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که تغییر نام شرکت می‌باشد بحث و بررسی و مقرر گردید که نام شرکت به …………….. ……… تغییر یابد و در نتیجه ماده………. ……… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می‌گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………. ……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می‌شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه……… ناظر جلسه……… ناظر جلسه…….. منشی جلسه……..

جهت اطلاع آشنایی با سایر نمونه‌های تغییرات شرکت، مقاله نمونه انواع صورتجلسات تغییرات را مطالعه نمایید.

تدوین انواع صورتجلسه تغییرات در مؤسسه ثبت خوارزمی

تدوین صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی به رعایت نکات و شرایط مختلفی نیاز دارد. همچنین نحوه ثبت این صورتجلسه در سامانه اداره ثبت شرکت‌ها و مدت زمان ثبت این صورتجلسه بسیار مهم است. اگر زمان، انرژی و دانش کافی برای انجام این امور اداری و حقوقی را ندارید، اصلاً نگران نباشید. چرا کارشناسان مؤسسه ثبت خوارزمی می‌توانند در این امر شما را یاری دهند. برای این کار تنها کافیست با شماره تلفن‌های موجود در سایت تماس بگیرید.

کارشناسان ثبت خوارزمی سالهاست که در زمینه تدوین و تنظیم انواع صورتجلسات تغییرات شرکت‌ها فعالیت دارند. بنابراین این کارشناسان می‌توانند به راحتی صورتجلسه را برای شما تنظیم کرده و امور ثبت رسمی آن را نیز به عهده گیرند.

جمع‌بندی

در این بخش از سایت ثبت خوارزمی نمونه صورتجلسه تغییر نام شرکت سهامی خاص را معرفی کردیم. همچنین نکات مهم تدویل این صورتجلسه و لزوم تدوین آن را نیز به صورت کامل توضیح دادیم. یکی از ضروری‌ترین اسناد جهت ثبت تغییرات یک شرکت، صورتجلسه مصوب است. بدون این صورتجلسه نمی‌توان تغییرات را در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رساند. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد کافیست فرم مشاوره رایگان سایت را پر کنید تا مشاوران با شما تماس گیرند.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان