آیا بعد از ثبت شرکت، مالیاتم افزایش می‌یابد؟

مالیات بر درآمد اشخاص

ثبت شرکت مزایا و معایب خاص خود را دارد. یکی از مسائلی که درمورد ثبت شرکت و هزینه‌های آن مطرح می‌شود، مالیات است. مالیات هزینه‌ای است که افراد یک جامعه موظف هستند برای بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور پرداخت کنند. درواقع افراد با پرداخت مالیات، قسمتی از درآمد و سود فعالیت‌های اقتصادی خود را به دولت می‌دهند تا دولت به نمایندگی از مردم بتواند منابع و امکانات جامعه را فراهم کند.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اما مالیات شرکت ها چگونه است؟ آیا پس از ثبت شرکت باید مالیات بیشتری پرداخت کرد؟ تمامی شرکت‌ها باید پس از تاسیس شرکت به اداره امور مالیاتی مراجعه کرده و مراحل قانونی و اداری مشخص‌شده برای مالیات را طی کنند.

مالیات بر درآمد شامل تمامی شخصیت‌های حقوقی انتفاعی و غیرانتفاعی که مراحل ثبت آنها طبق قانون در اداره ثبت شرکت ها انجام شده‌است می‌شود. در ادامه این مقاله، قصد داریم ضمن بررسی میزان مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی و تفاوت‌ها و شباهت های این دو، به این پرسش که آیا پس از ثبت شرکت باید مالیات بیشتری پرداخت کرد، پاسخ دهیم.

مالیات بر درآمد اشخاص
مالیات بر درآمد اشخاص

شرکت‌های مشمول مالیات

کلیه شرکت‌های تجاری زیر، مشمول مالیات بر درآمد هستند:

– کلیه شرکت‌های تجاری که تمام سرمایه (صددرصد) آنها به بخش‌خصوصی تعلق دارد.

– کلیه شرکت‌هایی که تمام سرمایه (صددرصد) آنها به شهرداری‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی یا دولت تعلق دارد.

– کلیه شرکت‌هایی که بخشی از سرمایه آنها به موسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها یا دولت تعلق دارد.

– کلیه اشخاص‌حقوقی که هدف از تاسیس آنها، کسب‌سود و تقسیم آن بین شرکا نبوده‌است اما به فعالیت‌های انتفاعی مشغول هستند.

– کلیه شرکت‌هایی که به اشخاص‌حقوقی خارجی تعلق دارند یا شعبه یا نمایندگی آنها در ایران است.

کلیه اشخاص‌حقوقی ذکرشده موظف به تشکیل پرونده مالیاتی هستند و چنانچه از انجام این کار خودداری کنند، مشمول مالیات علی‌الراس می‌شوند.

وظایف و تکالیف مالیاتی اشخاص‌حقوقی

– ارائه اظهارنامه مالیاتی: کلیه اشخاص حقوقی موظف هستند اظهارنامه عملکرد، حساب سود و زیان و ترازنامه خود را تا چهار ماه پس از پایان سال‌مالیاتی به اداره‌مالیاتی تحویل دهند. فهرست هویت سهامداران و میزان سهم و آدرس‌پستی هریک از آنها هم باید به این مدارک ضمیمه شود.

– پرداخت حق تمبر: پرداخت مالیات دو در هزار در هنگام ثبت شرکت الزامی است.

– ارائه لیست حقوق کارکنان: وظیفه دیگر کلیه شرکت‌ها، تهیه یک لیست از تمامی کارکنانی است که از شرکت حقوق می‌گیرند. این لیست باید به‌همراه مبلغ حقوقی که این افراد دریافت می‌کنند به اداره امور مالیاتی شهر مرکز فعالیت شرکت تحویل داده‌شود.

– پلمپ دفاتر‌قانونی: تمامی شرکت‌ها موظف هستند بعد از آغاز هر سال‌مالی، کلیه دفاتر‌تجاری خود را در اداره ثبت شرکت ها پلمپ نمایند.

مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی

تفاوت مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی

برای بررسی تفاوت میزان مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی، بهتر است ابتدا میزان مالیات هریک را بررسی کنیم.

– مالیات اشخاص حقیقی: میزان مالیات اشخاص حقیقی براساس میزان درآمد آنها محاسبه می‌شود. ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم، سه نرخ مجزا برای مالیات اشخاص حقیقی در نظر گرفته‌است که در ادامه مورداشاره قرار می‌گیرند:

افرادی‌که میزان درآمد آنها تا پنجاه میلیون‌تومان است، باید سالانه 15 درصد از آن را مالیات بدهند.

افرادی‌که میزان درآمد آنها بین پنجاه تا صد میلیون‌تومان است، باید سالانه 20 درصد از آن را به‌عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.

مالیات افرادی که بیشتر از صد میلیون‌تومان درآمد دارند، سالانه 25 درصد می‌باشد.

– مالیات اشخاص حقوقی: میزان درآمد اشخاص‌حقوقی پس از کسر کلیه هزینه‌ها و استهلاکات آنها محاسبه می‌شود. 25 درصد از مبلغی که پس از کسر این موارد به دست می‌آید، باید به‌عنوان مالیات پرداخت شود.

همانطور که می‌بینید، مالیات شرکت ها، 25 درصد است و چنانچه شخص‌حقیقی سالانه بیشتر از صد میلیون‌تومان درآمد داشته‌باشد، باید 25 درصد از آن را مالیات بدهد. پس مالیات شرکت ها می‌تواند بیشتر از مالیات اشخاص حقیقی باشد. بااین‌حال، ثبت شرکت از مزایا و درآمدهای بسیاری برخوردار است که مالیات آن را کاملا توجیه می‌کند.

مالیات اشخاص حقوقی
مالیات اشخاص حقوقی

شباهت مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی

در کنار تفاوت‌هایی که مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی با هم دارند، شباهت‌های زیادی هم بین این دو وجود دارد. از جمله شباهت‌های مالیات اشخاص حقوقی و حقیقی، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

– طبق ماده 189 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه مدارک و اسناد مالیاتی ارائه‌شده توسط اشخاص‌حقوقی و حقیقی موردقبول واقع‌شده و مالیات این اشخاص بدون مراجعه‌به هیئت حل اختلاف پرداخت شود، پنج درصد از کل مالیات شخص در طول سه سال متوالی به او برگردانده می‌شود.

– براساس ماده 157 قانون مالیات‌های مستقیم، مرورزمان در نظر گرفته‌شده برای رسیدگی به تخلفات و اخذمالیات، 5 سال از سررسید پرداخت مالیات می‌باشد.

– براساس ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم، با هر یک ماه دیرکرد در پرداخت مالیات، باید 2.5 درصد از مبلغ مالیات به‌عنوان جریمه دیرکرد پرداخت شود.

– رسیدگی به اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی، تا یک سال پس از گذشت مهلت ارسال اظهارنامه می‌باشد.

– طبق ماده 194 قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه درآمد قطعی‌شده شخص با درآمد ابزاری او بیشتر از 15 درصد اختلاف داشته‌باشد، بخشودگی مالیاتی تا سه سال لغو شده و جریمه به مودی تعلق خواهدگرفت.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان