شرح وظایف مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود

منظور از شرکت مسئولیت محدود چیست؟

مطابق با ماده 94 قانون تجارت شرکت مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت‌های تجاری غیر سهامی است که توسط دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل شده باشد. در شرکت مسئولیت محدود سرمایه شرکت به سهم تقسیم نمی‌شود. هر کدام از شرکا تا میزان سرمایه ای که به شرکت وارد کرده است مسئولیت دارد. یعنی برای مثال اگر شخصی با وارد کردن 100 میلیون تومان سرمایه به شرکت مسئولیت محدود بپیوندد و شرکت پس از مدتی ورشکسته شود، شخص مذکور موظف به پرداخت مبلغی به طلبکاران شرکت نیست و تنها به میزان 100 میلیونی که در ابتدا پرداخت کرده است مسئولیت خواهد داشت.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

بر مبنای ماده 1 قانون ثبت شرکت‌ها، کلیه شرکت‌های تجاری از جمله شرکت مسئولیت محدود باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسند. پیش از ثبت شرکت باید مجمع موسسان شرکت با عضویت شرکای ابتدایی تشکیل گردد. مجمع مذکور در ضمن تصویب اساسنامه نام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت را ذکر می‌کنند. برای ثبت شرکت موافقت اشخاص مذکور مبنی بر پذیرش مسئولیت مدیریت باید به نظر اداره ثبت شرکت‌ها برسد.

طول مدت مدیریت مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود و اختیارات او مطابق با اساسنامه تعیین می‌شود که به امضای مجمع عمومی شرکت می‌رسد. در شرکت‌های تجاری اصولاً مدیرعامل توسط اعضای هیات مدیره انتخاب می‌شود. هیات مدیره می‌تواند در صورت احراز عدم توانایی مدیر عامل، او را عزل کرده و شخص دیگری را به جای او بگمارند. در ادامه این نوشتار به بررسی برخی از مهمترین وظایف مدیرعامل شرکت مسئولیت محدود خواهیم پرداخت.

مهمترین وظایف مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود

شرکت‌های تجاری پس از این که تصویب می‌شوند دارای شخصیت حقوقی شده و ممکن است طرف حق و تکلیف قرار گیرند. تصمیمات این شخص حقوقی توسط هیات مدیره اتخاذ می‌شود که اعضای آن توسط سرمایه گذاران شرکت انتخاب گردیده‌اند. اصلی‌ترین وظیفه مدیر عامل به عنوان بازوی اجرایی شرکت، اجرای تصمیماتی می‌باشد که هیات مدیره اتخاذ می‌کند. در ارتباط با همین موضوع برخی از مهمترین وظایف مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود عبارتند از:

  • انعقاد قراردادهای استخدام، خرید و فروش و … به نام و در راستای منافع شرکت.
  • استخدام نیروی کار ماهر و متخصص برای انجام امور شرکت.
  • توسعه برند و نشان تجاری شرکت؛ امروزه اهمیت نشان تجاری و توسعه آن برای شرکت‌های مسئولیت محدود بر کسی پوشیده نیست. یکی از وظایفی که مدیر عامل می‌بایست در راستای انجام آن تلاش کند، برندسازی و توسعه برند شرکت می‌باشد.
  • مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود باید از اصول مدیریت کسب و کار مثل ارزیابی اطلاعات، حسابرسی و … در مدیریت شرکت استفاده کند.
  • ایجاد نظم و پیگیری اهداف شرکت؛ یکی دیگر از وظایف مدیر عامل شرکت مسئولیت محدود این است که بین اجزای شرکت هماهنگی و نظم را برقرار سازد. مدیر عامل موظف است اعضای هیات مدیره را برای شرکت در جلسات عادی و فوق‌العاده دعوت کند.
  • ثبت و حفظ اسناد و اموال متعلق به شرکت؛ مدیر عامل وظیفه دارد در راستای حفظ منافع شرکت از اموال و اسنادی که متعلق به شرکت است نگهداری و مراقبت کند. بنابراین موظف است فهرست اموال و دارایی‌های شرکت را در ضمن ترازنامه مالی قبل و پس از خدمت به هیات مدیره تقدیم نماید.

مسئولیت‌های مدیر عامل شرکت‌های با مسئولیت محدود

شرکت‌های با مسئولیت محدود در ابتدای کار معمولاً نسبت به شرکت‌های سهامی کوچکترند و معمولاً بین دو نفر یا چند نفر همکار تشکیل می‌شوند. مدیر عامل شرکت‌های مسئولیت محدود در ازای انجام وظایف و اختیارات خود مسئولیت‌های کیفری و مدنی دارد. منظور از مسئولیت کیفر، مسئولیت مدیر عامل به دلیل ارتکاب برخی از جرایم مندرج در قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی مثل تقلب در اعلام ورشکستگی است. مسئولیت مدنی مدیر عامل نیز به معنای جبران خساراتی می‌باشد که از اقدامات او به اموال شرکت، شرکا و اشخاص ثالث وارد می‌آید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
این مقاله را نیز مطالعه کنید  بررسی وظایف هیئت مدیره در قانون تجارت
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان