نمونه اساسنامه سهامی خاص

اساسنامه سهامی خاص حاوی اطلاعات مهمی از شرکت‌های سهامی خاص، موضوع و نحوه فعالیت، میزان سرمایه و… آنان است. اگر قصد تأسیس شرکت سهامی خاص را دارید، ابتدا باید اساسنامه آن را تنظیم کنید. زیرا بدون اساسنامه اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت شما را تحت هیچ شرایطی ثبت نخواهد کرد.

لازم است بدانید که اساسنامه مورد نظر باید به امضای صاحبان معتبر امضاء در شرکت برسد. در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی می‌خواهیم ابتدا اساسنامه سهامی خاص را معرفی کنیم. سپس یک نمونه اساسنامه شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار دهید. با این نمونه می‌توانید به درک واضح‌تری در مورد اساسنامه برسید. در صورت داشتن هرگونه سؤالی، فرم مشاوره سایت را پر کرده و منتظر تماس مشاوران حقوقی شرکت ثبت خوارزمی بمانید.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اساسنامه شرکت سهامی خاص چیست؟

اساسنامه شرکت سهامی خاص همانند مدرک و سند معتبری است که به شرکت اعتبار می‌بخشد. در اساسنامه نام شرکت، موضوع فعالیت، نحوه فعالیت، نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، بازرسان و… بررسی می‌شود. همچنین در اساسنامه روابط شرکاء به یکدیگر، حد و حدود اختیارات و وظایف مجامع عمومی و هیئت مدیره مشخص خواهد شد. تعین تکلیف سود و زیان شرکت، مدت انحلال آن و… همگی طبق اساسنامه انجام می‌شود. چگونگی انتخاب جانشین برای مدیرانی که استعفاء داده‌اند یا عزل شده‌اند در اساسنامه قید خواهد شد. بنابراین اساسنامه نقش مهمی در انسجام و یکپارچگی فعالیت شرکت سهامی خاص دارد.

نحوه تنظیم اساسنامه سهامی خاص

جهت تنظیم اساسنامه سهامی خاص باید نکات و اطلاعات مهمی را در نظر گرفته و تمامی آنان را در اساسنامه قید نمایید. به صوت کلی اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص شامل چندین بخش کلی خواهد بود.

  • بخش اول اساسنامه سهامی خاص مربوط به اطلاعات کلی شرکت است. نام، موضوع فعالیت، مدت زمان فعالیت و… در این بخش ذکر می‌شوند.
  • بخش دوم مربوط به میزان سرمایه و سهام موجود در شرکت است. در این بخش میزان سرمایه اولیه شرکت و مبلغ اسمی سهام مشخص خواهد شد.
  • بخش سوم مربوط به تغییرات سرمایه شرکت است. چگونگی افزایش و کاهش سرمایه شرکت و حق تقدم خرید سهام در این بخش تعین تکلیف می‌شود. بخش چهارم مربوط به مجامع عمومی و نحوه انتخاب اعضاء، حوزه اختیارات آن و… است.

نمونه اساسنامه سهامی خاص چگونه است؟

نمونه اساسنامه هر شرکت سهامی خاصی با اساسنامه سهامی خاص دیگر بسیار متفاوت است. زیرا هر شرکتی برای خود قوانین و شرایط ویژه‌ای دارد. این شرایط ممکن است بر اساس موضوع فعالیت و نوع فعالیت شرکت مورد نظر تعیین شوند. در ادامه این بخش می‌خواهیم یک نمونه از اساسنامه سهامی خاص را که برای بسیاری از شرکت‌ها به کار می‌رود، معرفی کنیم. می‌توانید از این اساسنامه جهت تنظیم اساسنامه شرکت خود بهره ببرید.

بخش اول اساسنامه سهامی خاص: نام، موضوع، مدت زمان فعالیت شرکت و مرکز اصلی آن

ماده ۱) نام شرکت

نام شرکت عبارت است از شرکت….. (شرکت سهامی خاص)

ماده ۲) موضوع شرکت

موضوع شرکت عبارت است از…

ماده ۳) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود تعیین شده است.

ماده ۴) مرکز اصلی شرکت و شعب آن

مرکز اصلی شرکت: خیابان…. کوچه…. شماره…. کد پستی: ….

بخش دوم اساسنامه سهامی خاص: سرمایه و سهام

ماده ۵) سرمایه

سرمایه نقدی شرکت مبلغ…. ریال منقسم به…. سهم با نام…. و…. سهم بی‌نام هر یک به ارزش…. ریال بقیه از…. طرف صاحبان سهام تعهد شده است.

ماده ۶) پرداخت بقیه مبلغ اسمی سهام

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می‌شود پرداخت می‌گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد ۳۵ تا ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.

بخش سوم اساسنامه سهامی خاص: تغییرات در سرمایه شرکت

ماده ۱۲) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت

هر گونه کاهش یا افزایش در سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ صورت خواهد گرفت.

ماده ۱۳) حق تقدم در خرید سهام جدید

در صورت افزایش سرمایه، صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید به نسبت سهامی که مالکند. حق تقدم خواهند داشت. ترتیب استفاده از این تقدم طبق مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفندماه ۱۳۴۷ خواهد بود.

بخش چهارم اساسنامه سهامی خاص: مجامع عمومی

ماده ۱۴) مقررات مشترک بین مجامع عمومی

مجامع عمومی عادی سالانه و مجامعی عمومی فوق‌العاده را هیئت مدیره دعوت می‌کند هیئت مدیره و همچنین بازرس شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را بطور فوق‌العاده دعوت نمایند. در این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.

ماده ۱۵) شرایط لازم برای داشتن حق حضور و رای در مجامع عمومی

ماده ۱۶) محل انعقاد مجامع عمومی

ماده ۱۷) دعوت مجامع عمومی

دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر الانتشار که آگهی‌های مربوط به شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل خواهد آمد و دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل در آگهی ذکر خواهد شد.

ماده ۱۸) دستور جلسه

ماده ۱۹) فاصله بین دعوت و انعقاد مجامع عمومی

فاصله بین دعوت و انعقاد هر یک از جلسات مجامع عمومی عادی فوق‌العاده حداقل ۱۰ روز حداکثر ۴۰ روز خواهد بود.

ماده ۲۰) وکالت و نمایندگی

ماده ۲۱) هیأت رئیسه مجمع

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده به ریاست رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن‌ها به ریاست یکی از مدیرانی که به این منظور از طرف هیئت مدیره انتخاب شده باشند تشکیل خواهد گردید مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن‌ها جزء دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد.

دو نفر ناظر از سهامداران از طرف مجمع عمومی با اکثریت آراء یک نفر منشی از بین صاحبان سهام یا از خارج تعیین می‌نمایند. هرگاه مجامع عمومی عادی بوسیله بازرس دعوت شده باشد ریاست با بازرس خواهد بود.

ماده ۲۲) صورت جلسه‌ها

ماده ۲۴) مجمع عمومی عادی

مجامع عمومی اعم از عادی و فوق‌العاده که طبق مقررات قانون و اساسنامه حاضر تشکیل می‌گردد نماینده عمومی سهامداران است و تصمیمات آن‌ها برای همگی صاحبان سهام ولو غایبین و مخالفین الزام‌آور می‌باشد.

ماده ۲۵) حد نصاب مجمع عمومی عادی

حد نصاب مجمع عمومی عادی: در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای دارند ضروری است. اگر در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشد مجمع برای بار دوم دعوت خواهد شد و با حضور هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند رسمیت یافته و اخذ تصمیم خواهد نمود بشرط آنکه در دعوت اول قید شده باشد.

ماده ۲۶) تصمیمات در مجمع عمومی عادی

در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه رسمیت خواهد یافت مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که مطابق ذیل ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت عمل خواهد شد.

ماده ۲۷) اختیارات مجمع عمومی عادی

مجمع عمومی عادی می‌تواند باستثناء مواردی كه درباره آن‌ها در قوانین تعیین تكلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آن‌ها در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده و مؤسس می‌باشد تصمیم‌گیری نماید.

جمع‌بندی

در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی به بررسی کامل نمونه اساسنامه سهامی خاص و چگونگی تنظیم این اساسنامه پرداختیم. رعایت برخی از نکات حقوقی در تنظیم اساسنامه شرکت‌های سهامی خاص بسیار مهم است. همچنین این شرکت‌ها جهت ثبت به تنظیم اساسنامه نیاز خواهند داشت. جهت دریافت راهنمایی‌های لازم در این زمینه تنها کافیست با کارشناسان حقوقی ثبت خوارزمی در ارتباط باشید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان