ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت برای بدهکاران مالیاتی

ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت

 

ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت
ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت

 

هر یک از انواع شرکت‌های هفت‌گانه قانون تجارت پس از ثبت در اداره ثبت شرکت‌ ها موظف‌اند که مطابق قانون مالیات مستقیم، مالیات خود را بپردازند. تعیین مالیات در پایان هرسال مالی و بر اساس مستندات دفاتر پلمپ شده تجاری محاسبه می‌شود. شرکت‌ها موظف‌اند در پایان سال مالی دفاتر تجاری پلمپ شده را به همراه اظهارنامه مالیاتی برای پرداخت مالیات به حوزه‌ی مالیاتی تعیین‌شده بپردازند. اما در مواقعی در صورت عدم پرداخت شرکت‌ها با ممنوعیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند. ازجمله این ممنوعیت‌ها، ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت است.

ما در این مطلب در خصوص ممنوعیت‌هایی که از عدم پرداخت مالیات ناشی می‌شود، مطالبی را بیان می‌کنیم.

عدم پرداخت مالیات

بر طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمام شرکت‌ها موظف هستند مالیات خود را هرساله بپردازند و اسامی شرکت‌ها و مؤسسات ثبت‌شده روزانه از طریق اداره ثبت شرکت‌ها به اداره دارایی ارسال می‌شود. بنابراین شرکت‌ها موظف‌اند برای حسابرسی مالیات سالیانه خود به اداره دارایی مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه مالیات به‌صورت علی الراس محاسبه می‌شود و از طرف دیگر مشمول جرائم مالیاتی سنگین نیز می‌گردد.

باید توجه داشت که علاوه بر جرائم مالیاتی، ممنوعیت‌های دیگری نیز برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود. برای مثال مطابق ماده ۱۹۸ قانون مالیات‌های مستقیم تأسیس شرکت یا موسسه برای بدهکاران مالیاتی ممنوع است یا ثبت تغییرات برای شرکت با ممنوعیت مواجه می‌شود. در ادامه در خصوص این ممنوعیت‌ها توضیحاتی ارائه می‌شود.

ممنوعیت ثبت شرکت یا موسسه

بر اساس قانون مالیات مستقیم و قانون پنجم توسعه اقتصادی، اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی به‌صورت تضامنی مسئول پرداخت مالیات‌های معوقه خود هستند. منظور از مالیات معوقه مالیاتی است که در طول مدیریت آن‌ها به وجود می‌آید.

بر اساس مواد قانونی اداره ثبت شرکت‌ها باید از ثبت شرکت یا موسسه برای مدیرانی که اسامی آن‌ها به‌عنوان بدهکار مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها ارسال‌شده است خودداری نماید.

اداره ثبت شرکت‌ها برای ثبت شرکت برای این افراد باید در وهله اول تقاضا اخذ مفاصا حساب مالیاتی کند. این مفاصا حساب برای مشخص کردن بدهی‌های قبلی به اداره امور مالیاتی صورت می‌گیرد. بدین ترتیب در صورت عدم وصول مجوز ثبت شرکت یا موسسه از اداره امور مالیاتی، اداره ثبت شرکت‌ها نمی‌تواند اقدام به ثبت شرکت نماید.

ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت

بر اساس ماده ۱۸۶ قانون مالیات مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است اسامی مدیران شرکت‌هایی که بدهی مالیاتی دارند به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام کنند.

همان‌طور که می‌دانید هرگونه تغییرات در شرکت باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. ازجمله تغییراتی که در شرکت صورت می‌گیرد، تغییر اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل است. این‌گونه تغییرات پس از تصمیم‌گیری و تنظیم صورت‌جلسه باید در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت برسد. اداره ثبت شرکت‌ها موظف است بر اساس لیست اداره امور مالیاتی از ثبت تغییرات شرکت ‌هایی که بدهی مالیاتی دارند خودداری کند. درواقع ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت به علت بدهی مالیاتی می‌تواند برای شرکت دردسرهای متعددی را ایجاد کند.

نکات ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت

با اعلام اسامی بدهکاران مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها، سمت مدیران شرکت‌ها زایل نمی‌شود. بلکه این ممنوعیت شامل ثبت تغییرات می‌باشد. به عبارت بهتر پس از انقضای مدت مدیریت، در دوره‌ی تمدید و انتخاب اعضای جدید از ثبت تغییرات جلوگیری می‌شود.
برای از بین بردن ممنوعیت ثبت تغییرات شرکت، مدیران باید به اداره امور مالیاتی مراجعه نمایند. مدیران پس از پرداخت بدهی، گواهی مفاصا حساب مالیاتی دریافت می‌کنند. با ارائه گواهی مفاصا حساب مالیاتی به اداره ثبت شرکت‌ها، روند ثبت تغییرات به‌درستی صورت می‌گیرد.

در این مطلب ما شما را با موانعی که در صورت عدم پرداخت مالیات با آن روبه‌رو می‌شوید بیان کردیم. شما می‌توانید در صورت نیاز به مشاوره تخصصی با مشاورین متخصص مجموعه خوارزمی ثبت تماس حاصل نمایید.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان