راهنمای ثبت شرکت فوری و آنلاین در ایران

راهنمای ثبت شرکت آنلاین
راهنمای ثبت شرکت آنلاین
راهنمای ثبت شرکت آنلاین

 

ثبت شرکت

امروزه موضوع ثبت شرکت و به دنبال آن هزینه ثبت شرکت از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد طوری که دلیلی بر رشد و توسعه در این زمینه شده است در نتیجه این امر روز به روز در حال پیشرفت بوده و موجب ساده تر شدن فرایند ثبت شرکت در ایران شده است.
بنابراین افراد با توجه به این پیشرفت و اهمیت ثبت شرکت تصمیم به راه اندازی کسب و کار می گیرند پس برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

خوارزمی ثبت باتوجه به اینکه کلیه خدمات خود را بصورت آنلاین و غیرحضوری ارائه می دهد، در این بخش امکانی فراهم نموده است که شما مشتری گرامی بتوانید فقط در چند دقیقه با تکمیل فرم زیر اطلاعات خود را جهت ثبت شرکت آنلاین وارد نموده و منتظر پیام کارشناسان ما باشید.

تعاریف کلی شرکت

به حداقل دو عضو شریک که دارای اهداف مشخص و واحدی می باشند، شرکت گویند که در چهارچوب خاصی تشکیل می شود. طبق قانون تجارت هفت شرکت با ویژگی های بخصوصی تعریف شده است که شامل شرکت های سهامی، شرکت بامسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف می باشد.

شرکت سهامی چه نوع شرکتی است؟

شرکت سهامی به دو بخش سهامی خاص و سهامی عام تقسیم شده که در شرکت سهامی خاص کلیه ی سرمایه از طریق شرکا تامین شده اما در شرکت سهامی عام علاوه برشرکا با فروش سهام به اشخاص دیگر نیز تامین می شود که کلیه ی این سرمایه به قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت هر یک به مبلغ اسمی سهام آن می باشد.

شرکت بامسئولیت محدود چه نوع شرکتی است؟

این شرکت برای انجام امور تجارتی تشکیل گردیده که هر یک از شرکا فقط به میزان سرمایشان دارای مسئولیت می باشند.

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است؟

این نوع شرکت با حداقل دو عضو برای امور تجاری تشکیل می شود که هر یک از اعضا باید تمام دیون را پرداخت کنند هرچند که بیشتر از سرمایه آورنده شان در شرکت باشد.

شرکت مختلط غیرسهامی چه نوع شرکتی است؟

اعضای تشکیل دهنده شرکت به دو دسته یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون تقسیم به قطعات سهام تشکیل می گردد.

شرکت مختلط سهامی چه نوع شرکتی است؟ اعضای تشکیل دهنده شرکت به دو دسته یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک سهامی می باشد.

انواع شرکت ها

به طور کلی شرکت ها به دو دسته ی مدنی و تجاری تقسیم می شوند، که هر یک از آن ها زیر مجموعه هایی دارند که به شرح زیر است:

شرکت های تجاری

اگر می خواهید پس از ثبت شرکت به انجام فعالیت های بازرگانی و مالی بپردازید باید شرکت خود را توسط دو یا بیش از دو نفر تاسیس نمایید که به آن شرکت تجاری گفته می شود. شرکت هایی که زیر مجموعه آن قرار می گیرند، شامل موارد فوق است:

شرکت های سهامی عام
شرکت های نسبی
شرکت های سهامی خاص
شرکت های تعاونی
شرکت های مختلط سهامی
شرکت های غیر مختلط سهامی
شرکت های تضامنی
شرکت های مسئولیت محدود
شرکت های مدنی
اگر می خواهید برای ثبت شرکت نوع شرکت خود را مدنی انتخاب کنید به دو یا بیش از دو نفر نیاز است در این شرکت ها می توان کسب و کارهای مختلفی راه اندازی کرد. شرکت های زیر مجموعه شرکت های مدنی عبارتند از:

شرکت های غیرانتفاعی
شرکت های انتفاعی

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت ها

همان طور که گفته شد برای تاسیس و ثبت شرکت مدارک مختلفی نیاز است که با هم به بررسی آن ها می پردازیم.

 

ثبت شرکت آنلاین
ثبت شرکت آنلاین

 

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت سهامی خاص

ارائه دو نمونه از اساسنامه
ارائه دو نمونه از اظهارنامه
ارائه مدارک هویتی تمامی سهامداران شرکت که با اصل برابر شده باشد.
ارائه دو نمونه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
ارائه گواهی مبنی بر اینکه اعضای شرکت هیچ گونه سوء پیشینه ای ندارند.
ارائه مجوزی مبنی بر فعالیت های شرکت

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های سهامی عام

ارائه دو نمونه از اظهارنامه
ارائه دو نمونه از اساسنامه شرکت
ارائه دو سری از صورت جلسه هیات مدیره
ارائه دو سری کپی از مدارک هویتی مدیران
ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز ۳۵ درصد از سرمایه شرکت
ارائه دو سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های تضامنی

ارائه کپی از شناسنامه سهامداران
ارائه دو سری از تقاضانامه
ارائه دو سری اساسنامه
ارائه دو نمونه شرکتنامه
ارائه گواهی مبنی بر مجوز فعالیت شرکت

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مسئولیت محدود

ارائه دو نمونه شرکتنامه
ارائه دو سری از صورتجلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره
ارائه دو سری اساسنامه
ارائه گواهی مبنی بر مجوز فعالیت شرکت
ارائه دو سری از تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود
ارائه کپی از مدارک هویتی مدیران و سهامداران
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مختلط غیر سهامی
ارائه یک نمونه از اساسنامه
ارائه یک نمونه از شرکتنامه
ارائه اسامی شرکای ضامن که مدیریت شرکت را به عهده دارند.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های نسبی

ارائه یک نمونه از اساسنامه
ارائه یک نمونه از شرکتنامه
مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های مختلط سهامی
ارائه یک نمونه از شرکتنامه
ارائه اسامی شرکا و مدیران شرکت
ارائه یک نمونه از اساسنامه
ارائه گواهی مبنی بر اینکه یکی سوم از سرمایه شرکت پرداخت شده و مدیر شرکت آن را امضا کرده است.

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های تعاونی

درخواست کتبی ثبت شرکت
ارائه اساسنامه مصوب مجمع عمومی
ارائه موافقت نامه های تشکیل شرکت
ارائه دعوتنامه تشکیل اولین مجمع عمومی عادی
ارائه مجوزی مبنی بر ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

پس از این که مدارک مورد نیاز ثبت شرکت را بررسی کردیم، می توانیم به مراحل ثبت آن ها بپردازیم که به شرح زیر است:

ابتدا باید بر اساس نوع شرکت، شرکا مشخص شوند.
بعد از این که شرکا تعیین شدند نیاز است تا در سایت مربوط به ثبت شرکت ها ثبت نام به عمل آورد.
درج نام هر یک از سهامداران شرکت
درج میزان سهام هر یک از شرکای شرکت
انتخاب کردن روزنامه سالی-مالی
تعیین حدود و اختیارات هر یک از اعضای شرکت
در سایت مربوط به ثبت شرکت ها کادری وجود دارد که باید در آن آدرس شرکت را به درستی وارد کرد.
درج تمامی مطالبی که در صورتجلسه به آن ها اشاره شده است.
فراهم کردن تقاضانامه ی تکمیل شده ی شرکت
ارائه اسناسنامه ی تکمیل شده ی شرکت
آخرین مرحله پس از گردآوری تمامی مدارک ارسال آن از طریق پست پیشتاز برای اداره هاست.

مزایای ثبت شرکت

۱- شراکت بین شرکا بصورت اصولی و قانونی

یکی از دغدغه هایی افراد برای شروع کسب و کار عدم پذیرش امور مربوطه، نداشتن تعهد و عدم قبول مسئولیت هاست ولی این نگرانی با ثبت شرکت برطرف خواهد شد زیرا طبق قوانین تعیین شده شرکت هر یک از افراد مسئولیت های برعهده گرفته را باید به نحو احسنت انجام دهند و هیچ یک از افراد از وظایف خود نمی توانند سرپیچی کنند مگر اینکه در اساسنامه شرکت این موضوعات طوری دیگر توافق شده باشد، پس افراد بدون نگرانی و با همفکری می توانند شرکت را هدایت کنند.

۲- بهره مند شدن از فعالیت قانونی و رسمی

هر فردی که هنگام آغاز فعالیت خود شرکت به ثبت رساند از شخصیت حقوقی بهره مند می شود که این امر اولین و مهم ترین رکن در ثبت شرکت می باشد.
پس از ثبت شرکت حتما باید یک شناسه و کد اقتصادی دریافت نمایید که با این امر شرکت ها مراحل تصمیم گیری تا انجام عملیات را با برنامه ریزی دقیقی انجام می دهند در نتیجه کلیه ی این عملیات تحت حمایت قانون انجام خواهد شد.

بطور کلی این امر باعث شده تا مصرف کنندگان بتوانند با در دست داشتن کداقتصادی و شناسه شرکت از قانونی بودن شرکت اطمینان یابند تا راحت تر با آن شرکت وارد مذاکر شوند و با آن ها همکاری نمایند همچنین خود شرکت نیز می توانند برخی از موارد را به راحتی بررسی نمایند.

۳- داد و ستد کردن راحت مشتریان

پیشرفت یک کسب و کار ارتباط مستقیمی با مشتریان خواهد داشت بنابراین مشتری برای اینکه به راحتی بتواند وارد معامله شود باید از شرکت اطمینان داشته باشد که این امر با ثبت شرکت امکان پذیر است هر فردی با مراجعه به روزنامه رسمی می تواند از شرکت مد نظر استعلام گیرد تا کلیه ی اطلاعات لازم همچون موضوع فعالیت، آدرس و موسسین آگاه شده تا با خیالی آسوده وارد این زمینه شود.

۴- اخذ و یا اعطای نمایندگی

متقاضیان برای به دست آوردن سود و منافع بسیار تصمیم به اعطای نمایندگی خواهند گرفت که با این کار کسب و کار خود را گسترده تر می کنند.

۵-حمایت قانونی از شرکت ثبت شده

همانطور که قبلا نیز به آن اشاره کردیم شرکت ها پس از ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند در نتیجه از مزایایی همچون برخورد دولت با قاچاق کالا، تامین مواد اولیه اساسی، حذف دلال ها و افراد سودگر، ورود بی رویه برخی از کالاها، رسیدگی به شکایت افراد شرکت با در نظر داشتن الویت و … برخوردار می باشد در ضمن با ثبت شرکت افراد می توانند به آسانی از موسسات و بانک های دولتی وام های بلند مدت با سود کم دریافت کنند.

مضرات تاسیس شرکت

۱-پرداخت مالیات
۲-آشنایی با قوانین تجارت
۳-داشتن مکان مناسب برای فعالیت
۴-پرداخت حقوق و بیمه کارکنان

مشکلات تاسیس شرکت

ثبت شرکت در هر یک از استان های کشور چنانچه طبق قوانین و با استفاده از مشاوره و راهنمایی نباشد ممکن به درستی صورت نگیرد.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان