مالیات شرکت های غیر فعال چیست؟

مالیات شرکت غیر فعال
مالیات شرکت غیر فعال
مالیات شرکت غیر فعال

 

قوانین مالیات شرکت های غیر فعال بستگی به ارائه به موقع نامه عدم فعالیت شرکت، اظهارنامه مالیاتی و دفاتر قانونی مربوطه به اداره دارایی و امور مالیاتی دارد. اگر شرکت فعالیت نداشته باشد باید مراتب امر را به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام کند تا از پرداخت مالیات معاف باشد. در غیر این صورت مشمول جریمه خواهد بود.

شرکت غیر فعال چیست؟

منظور از شرکت غیر فعال، شرکتی است که به ثبت قانونی رسیده اما هیچ فعالیت اقتصادی و تجاری ندارد. در واقع گردش مالی شرکت های غیر فعال صفر است. به بیان دیگر از دیدگاه قانونی، شرکت غیر فعال شرکتی است که در طول سال هیچ‌گونه تبادلات مالی انجام نداده است.

منظور از عدم فعالیت شرکت چیست؟

اما منظور از شرکت غیر فعال مالیاتی چیست؟ از دیدگاه قانون مالیات، شرکتی که هیچ‌گونه فعالیت مالی و سندی دال بر فعالیت طی یک دوره مالی مشخص نداشته است، شرکت غیر فعال است.

عدم فعالیت شرکت به دو طریق رخ می دهد:

۱. غیر فعال بودن به صورت مکتوب و اثبات مالیاتی شرکت های غیر فعال به اداره امور مالیاتی مربوطه
۲. عدم فعالیت پس از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها

منظور از عدم فعالیت شرکت این است که هیچ یک از اسناد و مدارک مبتنی بر فعالیت شرکت وجود نداشته باشد. به طور مثال:

۱. فاکتور یا صورت‌حساب صادره از طرف شرکت به عنوان خریدار یا فروشنده موجود نباشد.
۲. کارکرد حساب بانکی و گردش مالی شرکت، در دوره مربوطه صفر باشد.
۳. دفاتر حسابداری شرکت، فاقد هرگونه اطلاعات اعم از مبالغ حقوق، اجاره، خرید و فروش و … باشد.
۴. هیچ کد بیمه و لیست پرداخت بیمه ای از طرف شرکت صادر نشده باشد.
۵. از طرف شرکت ها یا کارفرمایان، هیچ صورت وضعیتی به طرفیت شرکت صادر نشده باشد.
۶. هیچ اسنادی دال بر استخدام افراد یا پرداخت دستمزد از طرف شرکت موجود نباشد.
۷. سرمایه گذاری در هیچ پروژه ای از طرف شرکت انجام نشده باشد.
۸. هیچ‌گونه تسهیلات بانکی اعم از وام و … از طرف شرکت گرفته نشده باشد.
۹. هیچ سندی از انعقاد قرارداد مشارکت مربوط به شرکت وجود نداشته باشد.

اعلام عدم فعالیت شرکت چگونه است؟

گفتیم که منظور از شرکت های غیر فعال، شرکت هایی هستند که در یک دوره مشخص هیچ‌گونه فعالیت مالی نداشته باشند.

نحوه اعلام عدم فعالیت شرکت چگونه است؟

وقتی که یک شرکت به ثبت می‌رسد یعنی مشخصات صاحبان آن، به اداره دارایی گزارش می شود. اگر شرکت به هر دلیلی فعالیت نکند باید مراتب امر را طبق قانون مالیات‌های مستقیم رعایت کند تا مشمول جریمه مالیات شرکت های غیرفعال نشود.

طبق ماده148 قوانین مالیات شرکت های غیر فعال موظفند از زمان ثبت شرکت تا زمانی که فعالیتی نداشته اند مراتب را طی نامه ای کتبی با مهر و امضا در سربرگ شرکت به واحد مالیاتی تحویل دهند. لازم به ذکر است که اداره ثبت، وظیفه ارائه فهرست کامل شرکت های ثبتی به همراه مشخصات کامل اشخاص حقیقی و حقوقی را دارد.

اعلام عدم فعالیت شرکت منوط به رعایت موارد زیر است:

۱. ارائه اظهارنامه عدم فعالیت اشخاص حقوقی، اظهارنامه عدم فعالیت اشخاص حقیقی و سایر دفاتر مالی برای تأیید عدم فعالیت لازم است.
۲. پلمپ دفاتر قانونی و سایر اسناد حسابداری حتی در صورت عدم فعالیت شرکت، امری ضروری است. جهت اطلاعات بیشتر در حوزه پلمپ دفاتر قانونی به مقاله استعلام شماره پلمپ دفاتر قانونی مراجعه نماید.
۳. ارائه سند کارکرد حساب بانکی که نشان دهد حساب بانکی شرکت غیر فعال بوده است ضروری است.

شرکت‌های ثبت‌شده بدون فعالیت چه اقداماتی باید انجام دهند؟

هر شرکتی، چه فعال باشد چه نباشد به دلیل اینکه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است باید قوانین را رعایت کند؛ بنابراین شرکت های غیر فعال نیز باید اقدامات لازم برای اعلام وضعیت خود را انجام دهند تا با آن ها طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال برخورد شود.

تکالیف مالیاتی مدیران شرکت های غیر فعال طبق موارد زیر است:

۱. ارائه اظهارنامه مالیاتی برای اعلام عدم فعالیت شرکت غیرفعال، ارائه اظهارنامه ارزش افزوده به صورت صفر در موعد مقرر و ارائه دفاتر قانونی
۲. ارائه نامه عدم فعالیت شرکت‌ های غیر فعال که در سربرگ رسمی شرکت با مهر و امضا باشد. دقت کنید که طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال نامه عدم فعالیت در صورت تشکیل پرونده مالیاتی تنظیم خواهد شد.
۳. عدم خرید و فروش توسط اعضای شرکت در دوران عدم فعالیت، حتی خریدهای شخصی. دقت کنید که هرگونه فاکتور خرید و فروش جعلی با توجه به مدارک ارائه شده به اداره مالیات برای اعلام عدم فعالیت، مشمول جریمه مالیاتی است.
۴. اعلام عدم فعالیت در هر سال مالی باید تکرار شود. یعنی یکبار اعلام کردن عدم فعالیت شرکت، برای کل دوران فعالیت شرکت کافی نیست.
عدم فعالیت شرکت مربوط به سال مالی قبل می شود و نباید برای سال مالی بعد اعلام گردد. همچنین اگر زمان زیادی از عدم فعالیت شرکت های غیر فعال گذشته باشد آن شرکت منحل خواهد شد.
۵. اگر در اساسنامه شرکت، آورده نقدی وجود دارد باید در اظهارنامه عملکرد و حساب بانکی شرکت نشان داده شود.

مالیات شرکت غیر فعال چیست؟

اما منظور از مالیات شرکت غیر فعال چیست؟ سازمان امور مالیاتی با همه شرکت ها طبق قوانین مالیاتی برخورد می کند. بنابراین هر شرکت ثبتی، اگر اقدام به فعالیت نکند هم مشمول قوانین مالیاتی است.

وضعیت مالیاتی شرکت های غیر فعال به این صورت است که اگر شرکت ها طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال پیش بروند به آن ها هیچ‌گونه مالیاتی تعلق نمی گیرد.

مالیات شرکت‌هایی که فعالیت ندارند چگونه محاسبه می‌شود؟

هر شرکتی به دلیل اینکه با هدف فعالیت تجاری آغاز به کار کرده است و پس از ثبت کد اقتصادی گرفته است مشمول پرداخت مالیات خواهد بود. در این شرایط، اگر شرکتی فعالیت نداشته باشد نیز باید طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال رفتار کند.

تکالیف مالیاتی مدیران شرکت غیرفعال

به طور خلاصه تکالیف مالیاتی مدیران شرکت غیر فعال عبارتند از:

۱. اعلام کتبی عدم فعالیت شرکت که به اثبات اداره دارایی و مالیاتی مربوطه برسد.
۲. پلمپ دفاتر قانونی
۳. ارائه اظهارنامه مالیاتی مبنی بر عدم فعالیت شرکت
۴. ثبت هر گونه تغییر در شرکت غیر فعال بر اساس تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، که منوط به اخذ مفاصا حساب مالیاتی از اداره مالیات است.
۵. اگر شرکت اقدام به فعالیت کند، مدیران شرکت موظف به اعلام کتبی به اداره امور مالیاتی در خصوص شروع مجدد فعالیت شرکت هستند.

اظهارنامه شرکت غیر فعال

برای اینکه طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال، این شرکت ها مشمول مالیات نشوند باید اظهارنامه مبنی بر عدم فعالیت خود را ارائه دهند. متن اظهارنامه مالیاتی عدم فعالیت، بر اساس حقیقی یا حقوقی بودن اشخاص متفاوت است.

نکات مهم مالیات شرکت های غیر فعال

پرداخت مالیات شرکت غیر فعال

طبق قوانین مالیات شرکت های غیر فعال در صورتی که شرکت غیر فعال، عدم فعالیت خود را با اعلام کتبی به اطلاع اداره دارایی و امور مالیاتی برساند، هیچ گونه مالیاتی برای آن در نظر گرفته نمی شود. چون مالیات، بر اساس درآمد، تراکنش مالی و سود و زیان شرکت ها در نظر گرفته شده است و شرکتی که فعالیت مالی ندارد مشمول پرداخت مالیات نخواهد بود.

 

انحلال شرکت غیر فعال به چه صورت است؟

تصمیم انحلال شرکت غیر فعال ممکن است به دلایل مختلفی باشد از جمله:

۱. غیرممکن بودن ادامه فعالیت شرکت
۲. پایان زمان حیات شرکت
۳. فعالیت نکردن به مدت طولانی
۴. عدم تصدی‌گری سمت مدیرعامل یا سایر سمت‌ها
۵. تصمیم مجمع‌عمومی فوق‌العاده شرکت مبنی‌بر انحلال

عواقب اعلام نکردن عدم فعالیت چیست؟

عواقب اعلام نکردن عدم فعالیت شرکت، جریمه علی الراس شدن مالیات است. یعنی اگر افراد در چهارماه اول سال مالی، عدم فعالیت شرکت را اعلام نکنند و دفاتر قانونی و اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه ندهند مشمول جریمه علی الراس مالیات شرکت های غیر فعال می شوند.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان