ثبت شرکت مهندسی مشاور

ثبت شرکت مهندسی مشاور
ثبت شرکت مهندسی مشاور
ثبت شرکت مهندسی مشاور

 

شرکت مهندسی مشاور چیست؟

سازمان ها برای رشد و بقای خود در دنیای پر رقابت به روش ها و الگوهای ارزیابی و بهبود عملکرد ثبت شرکت مهندسی خود رو آورده اند. شرکت مهندسی مشاور هم از این قاعده جدا نمی باشند. چون عملکرد آنها به عنوان بخشی از طراحی، تأثیر قابل توجهی در موفقیت پروژه خواهد داشت. این سازمان ها نه تنها برای بقای خود بلکه برای توسعه صنعت ساختشان نیازمند توجه به عملکرد خود خواهند داشت. بر اساس تحقیق های انجام شده در صنعت مهندسین مشاور و مخصوصا در ایران توجه کمتری به موضوع ارزیابی عملکرد و مدل های رو به رشد سازمانی شده است. هدف اصلی این مقاله، ارائه برنامه ای برای سنجش عملکرد شرکت مهندسین مشاور می باشد و همچنین آشنایی با شرکت مهندسی مشاور و اینکه مهندسی مشاور چیست و چگونه رتبه بندی می شود  را می توانید از ما بپرسید.

از میان شاخه های مهندسی، رشته مهندسی مشاور، یکی از رشته هایی می باشد که بر اساس علوم و فنون است. همچنین شرکت مهندسین مشاور یکی از پر طرفدارترین و پردرآمد ترین ها می باشد.در شرکت های مهندسی می توان قبل از نام شرکت از واژه هایی نظیر مهندسی ، فنی مهندسی ، گروه مهندسین یا مهندسین استفاده نمود که کاربرد هر یک از این واژه ها نیازمند ارائه مدارک جداگانه ای است .

1) مهندسین

از آن جا که کلمه مهندسین جمع است لذا استفاده از کلمه مهندسین مستلزم آن است که در زمان تحویل مدارک ، مدارک بیش از یک مهندسی ارائه گردد.

2) مهندسی و فنی مهندسی

استفاده از کلمه مهندسی و فنی مهندسی مستلزم ارائه یک مدرک مهندسی و یا فنی مهندسی در زمان تحویل مدرک برای ثبت شرکت است.

3) گروه مهندسین

جهت استفاده از این نام در ثبت شرکت، می بایست کلیه اعضای شرکت مدرک مهندسی خود را تحویل مرجع ثبت شرکت ها دهند.

لازم به توضیح است ، چنانچه در اسم شرکت از کلمه مهندسی اسنفاده نگردد نیازی به مدرک تحصیلی نیست.

موضوع فعالیت شرکت مهندسی مشاور به شکل ذیل در اساسنامه قید می گردد :

 •  انجام و اجرا نظارت، مشاوره نصب و راه اندازی کلیه پروژه های …
 • انجام و اجرای نظارت ، مشاوره نصب و راه اندازی کل

ثبت شرکت مهندسی مشاور

برای ثبت شرکت مهندسی مشاوره ، می توان همانند سایر شرکت ها در قالب های سهامی خاص ، با مسئولیت محدود و یا تضامنی  اقدام نمود. مراحل ثبت شرکت مشاور، همانند ثبت سایر شرکت ها می باشد.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مهندسی مشاور به قرار ذیل است:

شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور سهامی خاص :

 • -حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
 • -حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
 • -حداقل سرمایه 1000000ریال

مدارک لازم برای ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:

 • -کپی کارت ملی و شناسنامه ی کلیه اعضا
 • -امضای اقرارنامه
 • -اصل گواهی عدم سوپیشینه
 • -اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
 • -(تنظیم وکالتنامه بنام وکیل،چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود)

شرایط ثبت شرکت مهندسی مشاور بامسئولیت محدود :

 • -وجود حداقل 2 نفر عضو
 • -حداقل سرمایه 10.0000 ریال
 • -تعهد با پرداخت کل سرمایه

مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود :

 • -کپی شناسنامه و کارت ملی کلیه ی اعضا
 • -اصل گواهی عدم سوء پیشینه
 • -امضای اقرارنامه
 • -مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

سپس نسبت به تکمیل فرم تقاضانامه(در دو نسخه) ،اساسنامه( در دو نسخه) و شرکتنامه اقدام نمایید.

شرکت های مشاور پس از ثبت شرکت برای انجام و اجرای پروژه های خود باید مدرک نظام مهندسی مرتبط با فعالیت خود را ارائه نمایند.

همجنین ، پس از ثبت شرکت، می توان نسبت به اخذ رتبه اقدام نمود.

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان