ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

چکیده مقاله

شرکت سهامی، به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده است و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست.
ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

شرکت سهامی، به عنوان کاملترین نوع شرکت سرمایه ای شرکتی تجاری است که در آن سرمایه به سهام تقسیم شده است و هر شریک به همان میزان سهامی که خریداری نموده در شرکت سهیم و شریک می باشد و از لحاظ مسئولیت نیز باید گفت حدود مسئولیت هر شریک به همان مقدار و میزان مشارکت او می باشد و زائد بر آن مسئولیتی متوجه وی نیست. ثبت شرکت سهامی خاص در تهران
ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت می گوید : ” شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود :
نوع اول : شرکت های سهامی عام و نوع دوم : شرکت های سهامی خاص
چنانچه علاقه مند به راه اندازی و ثبت شرکت سهامی خاص در تهران هستید، لطفاَ با ما همراه باشید. ما در این مقاله اطلاعات مفیدی را در اختیار خوانندگان عزیز قرار داده ایم.

این را هم بخوانید : اعضای شرکت سهامی خاص

  •  شرکت سهامی خاص :

شرکت سهامی خاص، شرکتی است که بین سه نفر یا بیشتر که معمولاَ از دوستان و آشنایان یکدیگر می باشند تشکیل شده که سرمایه آن توسط موسسین آن تامین شده و در آن پذیره نویسی و مجمع عمومی موسس وجود ندارد. در بدو تاسیس می بایست سی و پنج درصد از سرمایه شرکت توسط اعضاء در حساب مخصوصی در بانک واریز شود.
از تاریخی که مدیران و بازرسان در شرکت سهامی خاص کتباَ قبول سمت می نمایند، شرکت سهامی تشکیل می گردد، بنابراین تشکیل شرکت سهامی قبل از ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها صورت می گیرد.
لازم به یادآوری است، مرجع ثبت شرکت ها در تهران، اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها، دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، اداره ثبت اسناد و املاک است.

  • جهات افتراق شرکت سهامی خاص و عام به شرح ذیل می باشد : ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

1- مدیران و سهامداران شرکت سهامی عام حداقل 5 نفر و شرکت سهامی خاص حداقل 3 نفر می باشد. ( مواد 3 . 107 ل. ا. ق. ت )
2- شرکت سهامی عام برای تامین سرمایه اقدام به پذیره نویسی عمومی می نماید، ولی شرکت سهامی خاص حق مراجعه به عامه را ندارد.
3- حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام 000/000/5 ریال می باشد، در حالی که حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی خاص 000/000/1 ریال می باشد.
4- سهام شرکت سهامی عام قابل عرضه در بازار بورس می باشد، ولی شرکت سهامی خاص چنین اجازه ای ندارد.
5- امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.
6- نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی عام مشروط به موافقت سهامداران نیست، ولی در شرکت سهامی خاص چنین نقل و انتقالی منوط به توافق مدیران یا مجامع عمومی شرکت می تواند باشد.
7-  امکان صدور اوراق قرضه برای شرکت سهامی عام وجود دارد ولی شرکت سهامی خاص چنین حقی ندارد.

  • مشخصات شرکت های سهامی خاص :

1) حداقل سرمایه در این شرکت ها ، یک میلیون ریال است.
2) تعداد سهامداران شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
3) حداقل تعداد مدیران ( هیئت مدیره ) سه نفر می باشد.
4) مبلغ اسمی هر سهم در شرکت سهامی خاص محدود نیست. ثبت شرکت سهامی خاص در تهران
5) سهام شرکت سهامی خاص قابل عرضه در بورس نیست.
6) در شرکت های سهامی خاص، اوراق قرضه منتشر نمی شود.
7) انتقال سهام در این شرکت ها ، مشروط به موافقت سایر شرکاء می باشد.

  • ارکان شرکت سهامی خاص

1- مجامع عمومی ( مجمع عمومی عادی ، مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )
2- هیئت مدیره
3- بازرسان

  • اسم شرکت سهامی ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

در اسم شرکت سهامی خاص عبارت ” شرکت سهامی خاص ” بلافاصله قبل یا بلافاصله بعد از نام اصلی شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.
اگر در نام شرکت ” سهامی خاص ” استفاده نشده باشد، قانونگذار ضمانت اجرا آن را بیان ننموده است ، اما در صورت تخلف از این امر می توان با قیاس شرکت های سهامی و شرکت های بامسئولیت محدود، بنا بر ماده 95 ق. ت موجب می گردد که مسئولیت شرکاء این شرکت در برابر اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی گردد، در شرکت های سهامی نیز عدم قید عبارت ” شرکت سهامی خاص ” موجب می گردد که مسئولیت سهامداران شرکت مزبور در برابر اشخاص ثالث تضامنی باشد.

  • اساسنامه شرکت سهامی

اساسنامه که مواد آن لازم الرعایه از طرف شرکت می باشد، از مهم ترین ارکان شرکت سهامی ( عام و خاص ) بوده، دربرگیرنده وظایف و اختیارات اعضاء شرکت ، هیئت مدیره ، بازرسان و مجامع عمومی که نشانگر سیاست های کلی، مقررات و رویه های اجرایی شرکت است ، می باشد.
اساسنامه تابع نظر اکثریت سهامداران است که در آن محدودیت های قانونی الزام آوری اعمال گردیده است. در اساسنامه موارد ذیل قید می شود :
1- نام شرکت .
2- موضوع فعالیت شرکت .
3- مدت شرکت .
4- مرکز اصلی شرکت .
5- مبلغ سرمایه شرکت با تعیین میزان ووجوه نقد و غیر نقد.
6- تعداد سهام و مشخص نمودن تعداد سهام بی نام و بانام و مبلغ اسمی آن .
7- نحوه انتقال سهام بانام.
8- طریقه تبدیل سهام بانام به سهام بی نام و بالعکس. ثبت شرکت سهامی خاص در تهران
9- چگونگی انجام افزایش یا کاهش سرمایه شرکت .
10- زمان تشکیل و نحوه دعوت مجامع عمومی .
11- مقررات راجع به تشکیل مجامع عمومی، ترتیب اداره آن ها ، نحوه اخذ رای و اکثریت لازم برای اعتبار تصمیمات .
12- چگونگی نحوه انتخاب و عزل مدیران، مدت تصدی آن ها و وظایف آن ها.
13- نحوه تعیین بازرس یا بازرسین و مدت فعالیت آن ها.
14- مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی و نحوه و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و چگونگی تقسیم آن .
15- شرایط صدور اوراق قرضه ( در شرکت های سهامی عام ).
16- در صورتی که ایجاد سهام ممتازه مورد نظر باشد، تعیین تعداد آن و امتیازات مربوط به آن .
17- نحوه انحلال و چگونگی انجام تصفیه امور آن .

  • چگونکی تاسیس شرکت سهامی خاص

برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص باید مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود.
1- اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
2- اظهارنامه مبنی بر اینکه کلیه سهام شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهامداران تایید و امضاء نموده اند.
3- سرمایه نقدی شرکت حداقل از سی و پنج درصد کل سهام کمتر نباشد.
4- در صورتی که تمام سرمایه نقد باشد باید پرداخت شده باشد. ثبت شرکت سهامی خاص در تهران
5- در صورتی که قسمتی از سرمایه غیرنقدی باشد باید ارزیابی ( تقویم ) و به طور جداگانه در اظهارنامه درج شده باشد.
6- هرگاه شرکت دارای سهام ممتاز باشد باید نوع امتیازات و علت آن به طور واضح در اظهارنامه درج گردد.
7- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت در صورت جلسه ای درج شود و به امضاء کلیه سهامداران برسد.
8- قبول سمت مدیران و بازرسان شرکت باید به طور کتبی باشد تا معلوم شود که مدیران و بازرسان به تکالیف و وظایف و مسئولیت های خود واقف بوده اند.
چنانچه کارشناسان اداره ثبت شرکت ها اقدامات موسسین و مدارک تسلیم را مطابق مقررات بیابند، نسبت به ثبت شرکت اقدام خواهند نمود.

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

معرفی سایت مجوز کسب و کار

سایت مجوز کسب و کار سامانه ای است که در خصوص ارائه انواع مجوز به کسب و کارها فعالیت دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی برای ان که بتوانند یک کسب و کار راه اندازی کرده و به کسب درآمد برسند، باید مجوز داشته باشند. مجوز لازم برای هر کس و کار از طرف نهاد و […]

راهنمای اخذ مجوز صنایع دستی

افرادی که در حوزه های مربوط به صنایع دستی فعال هستند، باید مجوز مربوط به این حوزه را دریافت کنند. تمامی کسب و کارها در سراسر کشور صرف نظر از نوع فعالیتشان، حتما باید مجوزهای مربوطه را از سازمان های ذیربط اخذ کنند. در واقع هیچ فردی حق ندارد بدون کسب مجوز به کسب و […]

راهنمای اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع

متقاضیانی که قصد راه اندازی واحد تولیدی را دارند باید جهت اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع اقدام کنند. بسیاری از متقاضیان این سوال را می پرسند که آیا در ابتدای شروع فعالیت هم نیاز به اخذ مجوز است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بله. حتی اگر شما هیچ گونه اقدام عملی […]

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان