مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص
مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص
مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

 

شرکت مهندسی سهامی خاص چیست؟

شرکت های مهندسی به شرکت های اطلاق می شود که امور فنی، مهارتی و مهندسی را به انجام می رسانند؛ این نوع شرکت ها دارای موضوع و نامی فنی و مهندسی می باشند که می بایست آن را مورد توجه قرار دهند. مهندسین برای انجام پروژه های بزرگ فنی- مهندسی اقدام به ثبت قانونی و رسمی شرکت خود می کنند. بنابراین آنچه هنگام ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص اهمیت فراوان دارد، نام شرکت است که باید از کلمات خاصی قبل از عنوان شرکت استفاده گردد؛ کلماتی نظیر، مهندسی، فنی- مهندسی، مهندسین و یا گروه مهندسان.

مراحل ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص

همانطور که از نام این شرکت ها مشخص است، این شرکت ها به دنبال امور اجرایی، مهندسی، فنی و مشاوره ای هستند و در زمینه های عملیات طراحی، ساخت، نظارت، نقشه کشی، اجرا و مشاوره مشغول فعالیت می باشند. در ابتدای مراحل ثبت شرکت مهندسی باید انتخاب کنید که کدام نوع شرکت را ثبت کنید:

در ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص  می توان به  شیوه زیر عمل نمود:

 • -تعداد اعضای شرکت مهندسی باید حداقل 5 نفر باشند. از این تعداد دو نفر بازرس می باشند.
 • -مبلغ اولیه سرمایه شرکت یک میلیون ریال می باشد.
 • – میزان سرمایه پرداختی، باید 35% به شکل نقدی باشد.

مدارک لازم برای ثبت شرکت

 • -ارائه اقرار نامه امضا شده شرکت مهندسی.
 • -ارائه دو نسخه از اساسنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 • -ارائه دو نسخه از اظهارنامه شرکت مهندسی که تمامی اوراق آن به امضای سهامداران شرکت رسیده باشد.
 • -ارائه دو نسخه صورتجلسه مؤسسین که به امضای سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
 • -ارائه کپی هر یک ار مدارک شناسایی اعضای شرکت که شامل شناسنامه و کارت ملی می باشد.
 • -در صورتی که موضوع فعالیت شرکت، نیاز به مجوز داشته است، می بایست مجوز آن ارائه گردد.

مدارک لازم برای دریافت جواز تأسیس شرکت مهندسی سهامی خاص

در تأسیس شرکت های مهندسی، متقاضی باید اقدام به اخذ جواز کند. برای این منظور می توان به دو روش زیر عمل نمود:

چنانچه متقاضی فردی حقیقی باشد :

 • -ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه متقاضی.
 • -ارائه کپی مدرک تحصیلی متقاضی.
 • – ارائه سوابق کاری شرکت مهندسی در پروژه های مرتبط
 • -پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • -پر کردن فرم پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • -ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط با تخصص و مهارت مهندسی، چه به صورت کوتاه و چه به صورت بلند مدت.
 • -ارائه گواهی عضویت متقاضی در انجمن های علمی، فنی و مهندسی.
 • -ارائه مدرک عضویت متقاضی در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی.
 • – ارائه فیش واریزی به مبلغ 10000 تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.

چنانچه متقاضی فردی حقوقی باشد :

 • -پر کردن فرم درخواست صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • -پر کردن پرسشنامه صدور جواز تأسیس شرکت مهندسی.
 • -ارائه اساسنامه شرکت مهندسی.
 • -ارائه آگهی تأسیس شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار.
 • -درج آخرین تغییرات شرکت مهندسی در روزنامه های رسمی.
 • -ارائه اظهارنامه ثبت شرکت مهندسی.
 • -ارائه کپی مدارک شناسنامه اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • -ارائه کپی مدارک کارت ملی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • -ارائه کپی مدارک مدرک تحصیلی اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • -ارائه گواهی دوره های آموزشی مرتبط هریک از اعضای هیأت مدیره شرکت مهندسی.
 • -ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی، مهندسی و فنی.
 • -ارائه سوابق کاری و اجرایی شرکت مهندسی در بخش های مختلف پروژه های صنعتی، مهندسی، معدنی، طراحی، مشاوره و اجرا.
 • -ارائه مدارک عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان محل زندگی متقاضی شرکت مهندسی.
 • -ارائه فیش واریزی به مبلغ 10000 تومان به حساب خزانه کل در بانک ملی.
در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان