نمونه اساسنامه مسئولیت محدود

اساسنامه مسئولیت محدود یکی از انواع اساسنامه‌هایی است که برای شرکت‌های مسئولیت محدود تنظیم می‌شود. شرکت مسئولیت محدود از آن شرکت‌هایی است که مسئولیت اعضای آن به اندازه میزان سرمایه آن‌ها در شرکت است. یعنی هر کدام از شرکاء به اندازه میزان سرمایه خود در تعهدات شرکت مسئول هستند.

تنظیم اساسنامه نیازمند آگهی به نکات مهمی است. زیرا اساسنامه همانند سند معتبری جهت فعالیت‌های شرکت به حساب می‌آید. در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی می‌خواهیم به معرفی اساسنامه مسئولیت محدود و نمونه معتبری از این اساسنامه بپردازیم. در صورت داشتن هر گونه سؤال در این زمینه تنها کافیست فرم مشاوره رایگان سایت را پر کرده و منتظر تماس کارشناسان بمانید.

فرم درخواست مشاوره رایگان

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود چیست؟

اساسنامه مسئولیت محدود، سندی است که طبق تعداد تعداد شرکا، میزان سرمایه، مسئولیت‌ها و حوزه اختیارات هر کدام مشخص می‌شود. در واقع طبق اساسنامه می‌توان وظیفه هر یک از شرکاء و روابط آن‌ها با یکدیگر را تعیین کرد. همچنین نام شرکت، نوع فعالیت، نحوه فعالیت، میزان سرمایه اولیه شرکت و… تماماً در اساسنامه ذکر خواهد شد. اساسنامه همانند سندی معتبر بوده که اعتبار لازم را به شرکت می‌بخشد.

اساسنامه مسئولیت محدود با حداقل ۲۵ ماده و ۲ تبصره قابل تنظیم است. جهت تنظیم اساسنامه مخصوص به خود می‌توانید با شماره تلفن‌های موجود در سایت تماس بگیرید. کارشناسان حقوقی ما می‌توانند شما را در تنظیم انواع اساسنامه شرکت‌ها یاری دهند.

نکات مهم تنظیم اساسنامه مسئولیت محدود

  • نام شرکت ذکر می‌شود که می‌بایست حتماً بعد از نام شرکت عبارت با مسئولیت محدود نوشته می‌شود.
  • موضوع شرکت با توجه به تصمیم شرکاء می‌تواند هر موضوع تجاری و بازرگانی تعیین گردد.
  • نشانی شرکت تعیین و درج خواهد شد که همان محل قانونی شرکت است. در این ماده تفویض اختیار به هیئت مدیره جهت تغییر آدرس می‌تواند تبصره اضافه باشد.
  • سرمایه شرکت که به صورت نقدی یا غیرنقدی تقسیم‌بندی می‌شود. درصورت غیرنقدی بودن سرمایه شرکت با مسئولیت محدود نظر کارشناس دادگستری ضروری است.
  • مدت شرکت که به صورت محدود و نامحدود تعیین می‌شود. برای مثال شرکت‌هایی که برای انجام کار‌های پروژه‌ای تأسیس می‌شوند عمدتاً به صورت محدود هستند. اما شرکت‌هایی که جهت انجام امور بازرگانی و تجاری هستند به صورت نامحدود تأسیس خواهند شد.
  • تعیین سال مالی مهم است. اکثریت شرکت‌های ثبت شده از ابتدای فروردین ماه تا آخرین روز اسفند ماه سال مالی خود را تعیین خواهند کرد.
  • ذکر تابعیت کشور در اساسنامه مسئولیت محدود
  • ذکر نحوه دعوت جهت تشکیل مجامع توسط اعضای هیئت مدیره یا سهامداران
  • مشخص نمودن فاصله آگهی دعوت و زمان جلسه

نمونه اساسنامه مسئولیت محدود (جهت نمونه‌برداری)

نمونه اساسنامه مسئولیت محدود برای همه شرکت‌ها مانند هم است. با استفاده از این نمونه‌ها می‌توانید اطلاعات مربوط به شرکت خود وارد کرده و اساسنامه خود را تنظیم کنید. البته مراقب باشید که اطلاعات شرکت خود را به درستی وارد نمایید. اساسنامه باید توسط صاحبان امضای شرکت، به امضاء برسد. در واقع تصویب اساسنامه با امضای این افراد صورت می‌گیرد.

اساسنامه شرکت…. با مسئولیت محدود

شماره ثبت…. تاریخ ثبت….

بخش اول: نام، موضوع فعالیت، نحوه فعالیت و…

ماده ۱: نام و نوع شرکت: شرکت…. با مسئولیت محدود

ماده ۲: موضوع شرکت

ماده ۳: شرکت (خیابان، کوچه، پلاک و… ) و کدپستی شرکت

ماده ۴: سرمایه شرکت

ماده ۵: مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

ماده ۶: تابعیت شرکت

ماده ۷: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.

بخش دوم: مجامع عمومی

ماده ۸: مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت چهار ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل می‌گردد.

ماده ۹: دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هر یک از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.

تبصره: فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز است.

ماده ۱۰: در صورتی که کلیه شرکاء در هر یک از جلسات مجامع عمومی حضور پیدا کنند، رعایت ماده ۹ اساسنامه ضرورت ندارد.

ماده ۱۱: وظایف مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق‌العاده به صورت زیر است:

الف) تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن

ب) انتخاب هیئت مدیره و در صورت لزوم بازرس

ج) استماع گزارش هیئت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن

د) تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیئت مدیره

ماده ۱۲: وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده به صورت زیر می‌باشد:

الف) تغییر اساسنامه یا الصاق یا حذف یک یا چند مواد اساسنامه

ب) تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت

ج) افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت

د) اخذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت

ماده ۱۳: تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق‌العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده ۱۰۶ قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا است.

ماده ۱۴: هیئت مدیره شرکت شامل………………….. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می‌شوند.

ماده ۱۵: هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیئت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب کنند.

ماده ۱۶: آقای/خانم……………. نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می‌تواند در کلیه امور مداخله و اقدام کند.

ماده ۱۷: جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است.

ماده ۱۸: دارندگان حق امضا در اوراق و اسناد بهادار اعم از چک-سفته-برات و اسناد تعهد‌آور و عقود و قرارداد‌ها توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود.

ماده ۱۹: هر یک از اعضای هیئت مدیره می‌توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هر یک از شرکاء که خود صلاح می‌دانند تفویض کنند.

تبصره: تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا است.

بخش سوم: بودجه و امور مالی

ماده ۲۰: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می‌یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت است.

ماده ۲۱: تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان هر سال مالی. هزینه‌های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بقیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه که بین کلیه شرکاء تقسیم می‌شود.

بخش چهارم: نحوه انحلال، وضعیت دارایی‌ها بعد از انحلال و…

ماده ۲۲: فوت یا محجوریت هر یک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وراث یا وارث شریک متوفی و یا ولی محجور می‌توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.

ماده ۲۳: انحلال شرکت: شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت منحل می‌شود.

ماده ۲۴: در صورتی که مجمع عمومی فوق‌العاده شرکاء، رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین می‌شود. وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت است.

ماده ۲۵: حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری است.

جمع‌بندی

در این مقاله از سایت ثبت خوارزمی به معرفی اساسنامه مسئولیت محدود، معرفی نمونه اساسنامه شرکت مسئولیت محدود و نکات مهم آن پرداختیم. ‌امیدواریم با مطالعه این مقاله بتوانید اساسنامه شرکت مسئولیت محدود خود را به خوبی تنظیم نمایید. اگر در این راه به کمک نیاز داشتید، حتماً با کارشناسان حقوقی ثبت خوارزمی در ارتباط باشید.

 

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان