حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت

حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت
حداقل سرمایه مورد نیاز برای ثبت انواع شرکت

 

ثبت شرکت چیست؟

برای این که شرکت ما فعالیت قانونی داشته باشد و بتواند به حیات خود ادامه بدهد، لازم است در مراجع قانونی ثبت شود. در ایران، مرجعی که برای ثبت شرکت‌ها درنظر گرفته شده، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است.

وقتی شرکتی به ثبت می‌رسد، هرتغییری و هرگونه فعالیتی از جانب شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود. به همین ترتیب تمامی مشتریان و معامله‌کنندگان با شرکت از فعالیت‌های آن شرکت اطلاع پیدا می‌کنند.

یکی از اطلاعات ضروری هنگام ثبت شرکت حداقل سرمایه برای ثبت شرکت است. در ادامه این شرط را برای انواع شرکت‌های تجاری بررسی می‌کنیم.

شرایط ثبت شرکت

برخی از شرایط اساسی ثبت شرکت را می‌توان چنین نام برد:

تعیین نام برای شرکت
تعیین نوع شرکت (طبق ماده ۲۰ قانون تجارت)
تعیین شرکا برای شرکت
تعیین مرکز اصلی شرکت
تعیین مقدار سرمایه برای ثبت شرکت
تنظیم اساسنامه شرکت و ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت

شرکت سهامی خاص:

در ماده ۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرکت سهامی خاص این طور تعریف شده است:

شرکت‌هایی که تمام سرمایه آن‌ها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. این‌گونه شرکت‌ها ، شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.

در ماده ۵ این قانون نیز حداقل سرمایه برای ثبت شرکت به این صورت پیش بینی شده است:

در موقع تاسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال وسرمایه شرکت‌های سهامی خاص ازیک میلیون ریال نباید کمتر باشد.

شرکت سهامی عام:

شرکت سهامی عام به این‌گونه شرکت‌ها گفته می‌شود:

شرکت‌هایی که موسسین آن‌ها قسمتی از سرمایه شرکت را ازطریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.

در شرکت‌های سهامی عام حداقل سرمایه برای ثبت شرکت نباید از پنج میلیون ریال کمتر باشد.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

در قانون تجارت حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود ذکر نشده است.

شرکت نسبی:

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته شده است. (ماده ۱۸۳ قانون تجارت)

حداقل سرمایه در شرکت نسبی محدودیت ندارد و با هر سرمایه‌ای که در دست دارید می‌توانید نسبت به ثبت این نوع شرکت اقدام کنید.

شرکت تضامنی:

طبق ماده ۱۱۶ قانون تجارت: شرکت تضامنی شرکتی است که درتحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود – اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

حداقل سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی نیز هیچ محدودیتی ندارد.

شرکت تعاونی:

شرکت تعاونی در ماده ۱۹۰ قانون تجارت این‌گونه تعریف شده است:

«شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده‌ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس بکار می‌برند. »

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان