راهنماي مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود

ثبت شرکت با مسئوليت محدود؛ پرطرفدارين شرکت در ايران

جالب است بدانيد که ثبت شرکت با مسئوليت محدود (Limited liability company) در ايران طرفدار زيادي دارد. يکي از دلايل اين محبوبيت، آسان بودن مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود، شرايط خوب و از همه مهم تر يک گزينه عالي براي کسب و کارهاي کوچک مي باشد. تمامي صاحبان مشاغل و کسب و کارهايي که از نظر تمکن مالي متوسط هستند، ثبت شرکت با مسئوليت محدود، يک فرصت فوق العاده براي ارتقا و توسعه کسب و کارشان است. اين شرکت، متشکل از حداقل دو شريک است که در يک زمينه تجاري فعاليت مي کنند. بارزترين ويژگي شرکت با مسئوليت محدود، اين است که سرمايه به سهام تبديل نمي شود. هر يک از شرکا به اندازه سرمايه خود مسئوليت دارند. از شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود مي توان به عدم ذکر نام شرکا و تاکيد بر عبارت مسئوليت محدود، در هنگام انتخاب نام شرکت اشاره کرد. از معايب اين شرکت مي توان به عدم حضور در مناقصات دولتي اشاره نمود.

شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود
شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود

هر شرکتي براي تاسيس بايد مراحلي را طي کنند. مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود نيز با توجه به ضوابط و مقررات مندرج در قانون تجارت، يک پروسه کاملا مشخص است. البته مراحل و شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود، از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. تمام اشخاص حقوقي و حقيقي بر اساس قوانين کشور تابعه اقدام به تاسيس شرکت مي کنند. در تهران براي ثبت شرکت بايد به اداره ثبت مراجعه کنيد. در شهرستان‌ها اگر اداره ثبت شرکت، شعبه اي نداشته باشد، صاحبان مشاغل بايد از طريق اداره ثبت و اسناد اقدام کنند. مهم ترين مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود، عبارت هستند از:

 • تکميل شرکت نامه، تقاضانامه و اساسنامه از هر کدام دو نسخه
 • پرداخت هزينه از بابت تعيين نام شرکت و ارائه فيش آن به اداره ثبت شرکت‌ها
 • ارائه چند نام با مسمي و مطابق با فرهنگ ايراني به اداره ثبت شرکت‌ها
 • ارائه مدارک لازم به واحد پذيرش اداره ثبت شرکت‌ها
 • مراجعه براي اعلام تاييد يا عدم تاييد ثبت شرکت
 • پرداخت هزينه حق الثبت بعد از گرفتن تاييد
 • امضاي آگهي ثبت توسط مدير ثبت شرکت‌ها
 • انتشار آگهي ثبت شرکت در روزنامه رسمي يا روزنامه‌هاي کثيرالانتشار

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود در قوانين جديد

تمامي مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود از طريق سامانه انجام مي شود. بعد از سال 1399 شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود تغيير پيدا کرده است. تاسيس اين شرکت‌ها از زير نظر اداره ثبت شرکت‌ها خارج شده، در واحد شروع کسب و کار اتاق بازرگاني به ثبت مي رسد. در اين شرايط، مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود عبارت است از:

 • طبق دستورالعمل قبلي، بايد در سيستم درخواست تاسيس ثبت شود.
 • اوراق به طور کامل امضا شوند، سپس توسط اداره مربوطه، شماره ثبت به شما تحويل داده مي شود.
 • از اتاق بازرگاني کد کارگاهي بيمه خود را بايد دريافت کنيد.
 • بعد از دريافت کد کارگاهي، کد اقتصادي مالياتي توسط اتاق بازرگاني به شما اعلام خواهد شد.
 • در گام آخر اوراق به شما تحويل داده مي شود.

نکته مهم: طبق شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود، همزمان با انجام کارهاي لازم براي تاسيس، بايد کد کارگاهي و کد اقتصادي خود را دريافت کنيد. انجام اين فعاليت‌ها براي اشخاص حقيقي و حقوقي اجباري است.

مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود
مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود

آيا مديران در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود، داراي شرايط خاصي هستند؟

وقتي تمام مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود به اتمام مي رسد، يکي از دغدغه‌هاي شرکا درباره شرايط مديران در اين شرکت‌ها مي باشد. در اين نوع شرکت‌ها، هيچ گونه شرايط خاصي براي مديران در نظر گرفته نشده است. انتخاب مدير از طريق اساسنامه يا بر مبناي شرکتنامه مي باشد. مدير در شرکت با مسئوليت محدود، مي تواند فردي غير از شرکا باشد. ايشان داراي دو نوع مسئوليت کيفري و مسئوليت مدني در شرکت هستند. حيطه وظايف مديران در شرکت‌هاي با مسئوليت محدود، مشخص تر و محدودتر تعيين شده است.

جمع بندي مطالب

طي کردن مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود، براي تمام اشخاص حقيقي و حقوقي با چالش‌ها و دغدغه هايي همراه است. به خصوص اينکه شرايط ثبت شرکت با مسئوليت محدود بعد از سال 1399 تا حدودي تغيير کرده است. موسسان موظف هستند تا کد اقتصادي و کد کارگاهي خود را از اتاق بازرگاني دريافت کنند. قبل از سال 1399 ثبت شرکت‌هاي با مسئوليت محدود زير نظر اداره ثبت شرکت‌ها انجام مي شد؛ اما در حال حاضر در سامانه اتاق بازرگاني به ثبت مي رسد. تاسيس شرکت با مسئوليت محدود، جزو شرکت هايي مي باشد که در ايران مورد استقبال زيادي قرار گرفته است. ثبت آسان و ايجاد شرايط مناسب براي کسب و کارهاي کوچک، دليل محبوبيت تاسيس اين شرکت‌ها مي باشد. همچنين طي کردن مراحل ثبت شرکت با مسئوليت محدود نسبت به شرکت‌هاي ديگر آسان تر در نظر گرفته شده است.

 

شرکت مسئوليت محدود
شرکت مسئوليت محدود
در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان