مراحل ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی فوری
مراحل ثبت شرکت مهندسی
مراحل ثبت شرکت مهندسی

 

ثبت شرکت مهندسی

ثبت شرکت مهندسی برای پیشبرد پروژهای مهندسی از جمله ساخت و ساز و عمران و…راه

اندازی میشود.ثبت شرکت مهندسی نیاز به داشتن مدرک تحصیلی ندارد مگر اینکه بخواهید در نام

شرکت از کلمه مهندسی استفاده کنید که در این صورت باید یکی از اعضای شرکت مدرک مطابق با

موضوع شرکت داشته باشد.

ثبت شرکت مهندسی
ثبت شرکت مهندسی

مراحل ثبت شرکت مهندسی

 1. ثبت نام اولیه شرکت در سامانه که شامل مشخصات کامل اعضا و سایر اطلاعات جهت پذیرش اولیه
 2. تائید نام شرکت که بعد از 24 ساعت از پذیرش اولیه یکی از 5 نام شما تائیید میگردد.
 3. تنظیم اوراق و ارسال آن به اداره جهت ثبت شرکت
 4. تحویل پیش نویس آگهی ثبت که بعد از ارسال مدارک به اداره ثبت پس از گذشت 5 روز آگهی ثبت قابل تحویل است.
 5. پرداخت روزنامه رسمی بعد ازدریافت آگهی ثبت روزنامه رسمی در سایت روزنامه پرداخت میگردد.
 6. استفاده از عبارت مهندسی در نامگذاری شرکت

مدارک موردنیاز ثبت شرکت مهندسی

 1. کپی کارت ملی و شناسنامه کلیه سهامداران
 2. تقاضا نامه ثبت شرکت
 3. ارائه شرکت نامه و تکمیل آن و امضای شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
 4. ارائه اساسنامه و امضای آن توسط کلیه سهامداران
 5. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیئت مدیره
 6. اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
 7. گواهی عدم سوء پیشینه برای کلیه اعضا
در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان