فرمهای ثبت شرکت تعاونی

فرمهای ثبت شرکت تعاونی

چکیده مقاله

شرکت های تعاونی از زیر مجموعه های شرکت های تجاری به حساب می آیند ولی اهداف متفاوتی را به نسبت آنها دنبال می کنند. هدف شرکت های تعاونی در واقع بهبود وضع اقتصادی و تامین افراد نیازمند است و بیشتر در مواقعی افراد به سراغ ثبت شرکت تعاونی می روند که وضع اقتصادی نامساعدی داشته و به علت تورم، قدرت خرید کمتری نسبت به دیگران دارند.

شرکت های تعاونی نیز همانند سایر شرکت ها سود می کنند ولی همانند دیگر کسب و کارها، آن را اصل قرار نمی دهند. به عنوان مثال شرکت های تعاونی کشاورزی برای کمک به کشاورزانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، در تهیه موادی از جمله کود، سم و بذر به وجود می آیند. در ادامه می خواهیم مراحل ثبت یک تعاونی را برایتان بازگو کنیم.

فرمهای ثبت شرکت تعاونی

شرکت های تعاونی از زیر مجموعه های شرکت های تجاری به حساب می آیند ولی اهداف متفاوتی را به نسبت آنها دنبال می کنند. هدف شرکت های تعاونی در واقع بهبود وضع اقتصادی و تامین افراد نیازمند است و بیشتر در مواقعی افراد به سراغ ثبت شرکت تعاونی می روند که وضع اقتصادی نامساعدی داشته و به علت تورم، قدرت خرید کمتری نسبت به دیگران دارند.

 

این را هم بخوانید : سامانه ثبت شرکت تعاونی

 

شرکت های تعاونی نیز همانند سایر شرکت ها سود می کنند ولی همانند دیگر کسب و کارها، آن را اصل قرار نمی دهند. به عنوان مثال شرکت های تعاونی کشاورزی برای کمک به کشاورزانی که وضعیت مالی خوبی ندارند، در تهیه موادی از جمله کود، سم و بذر به وجود می آیند. در ادامه می خواهیم مراحل ثبت یک تعاونی را برایتان بازگو کنیم.

مراحل ثبت شرکت تعاونی

ثبت یک شرکت تعاونی مراحل گوناگونی داشته که هر کدام از آنها نیازها،  دانستن قوانین شرکت ها هستند و بایدها و نبایدهای خود را دارند. شما می توانید با بررسی ادامه گزارش ما، از مراحل ثبت شرکت تعاونی مطلع گردید.

اقدامات اولیه برای ثبت شرکت تعاونی

اولین گام در مرحله ثبت شرکت تعاونی، تشکیل هیئت موسس است. هیئت موسس نباید کمتر از سه نفر باشد و همچنین اعضای آن باید با قوانین شرکت های تعاونی آشنایی داشته و در صورت لزوم در کلاس های آموزشی شرکت کنند. از جمله وظایف هیئت موسس:

 • تهیه یک اساسنامه و تکمیل آن از جمله وظایف هیئت موسس است. همچنین باید آن را به اولین مجمع عمومی عادی برای بررسی و تصویب، پیشنهاد کند.
 • در این مرحله باید از افراد واجد شرایط برای همکاری، دعوت به عمل آورد.
 • با تشکیل اولین مجمع عمومی عادی جهت بررسی اساسنامه و تصویب آن، در ادامه اقدام به انتخاب بازرس نمایند و به سایر اقدامات مربوط بپردازند.
 • همانطور که گفته شد، هیئت موسس باید با قوانین و مقررات آشنایی داشته باشند و در غیر این صورت در کلاس های آموزشی شرکت نمایند.
 • پس از انجام این اقدامات توسط هیئت موسس، باید نماینده تام الاختیاری را طی صورت جلسه ای برای معرفی به وزارت تعاون تعیین نماید و سپس تقاضا نامه موافقت خود را ارائه دهد.

در این مرحله نظر وزارت تعاون مبنی بر ثبت شرکت تعاونی یا عدم ثبت آن اعلام می شود. اگر این مرحله با موافقت وزارت تعاون همراه بود، مرحله دوم آغاز می گردد.

اقدامات پس از موافقت برای ثبت شرکت تعاونی

وزارت تعاون پس از بررسی اساسنامه، فرم هایی را در اختیار هیئت موسس قرار می دهد، که پس از تایید آن، باید مراحل زیر را انجام دهند:

 • اخذ مجوز فعالیت شرکت تعاونی
 • تدوین اساسنامه به جهت تصویب اعضاء
 • افتتاح حساب بانکی
 • دعوت از افراد واجد الشرایط مندرج در اساسنامه (شرایط عمومی و اختصاصی)
 • تطبیق شرایط داوطلبان با اساسنامه
 • دعوت از کارشناسان رسمی دادگستری برای ارزیابی آورده های غیرنقدی
 • انتشار آگهی دعوت اولین مجمع عمومی عادی
 • قبول درخواست داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت موسس و سمت بازرس
 • ارسال یک نسخه از آگهی دعوت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی
 • درخواست عضو ناظر برای حضور در جلسه اولین مجمع عمومی عادی
 • تهیه و تنظیم فرم های درخواست عضویت و تعهد به رعایت قوانین و مقررات مربوطه و اساسنامه
 • تهیه اوراق خرید سهام
مطلب مرتبط:  آیا یک نفر می تواند مدیرعامل در دو شرکت باشد

اقدامات لازم در اولین مجمع عمومی عادی

یکی از مهمترین مراحل ثبت شرکت تعاونی، تشکیل اولین مجمع عمومی است. نمونه هایی از اقدامات لازم در اولین مجمع عمومی عادی عبارتند از:

 • تهیه دعوت نامه یا آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 • انتشار دعوت نامه از طریق درج یکی از روزنامه های کثیرالانتشار یا محلی
 • برگزاری مجمع عمومی عادی
 • اعلام گزارش هیئت موسس
 • بررسی تصویب اساسنامه شرکت تعاونی
 • انتخاب اولین هیئت موسس و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی
 • پایان وظایف هیئت موسس
 • تنظیم صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی
 • ارسال صورت جلسه اولین مجمع عمومی عادی به اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی جهت ارسال به اداره ثبت شرکت ها

قوانین ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی مانند ثبت سایر شرکت ها، قوانین متعددی دارد. این قوانین به شرح زیر است:

۱) حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت شرکت تعاونی، باید ۷ نفر باشد. همچنین تعداد افراد نباید از این میزان در دوران فعالیت شرکت تعاونی کمتر شود.

۲) در  ثبت شرکت های تعاونی که با هدف اشتغال تولید و خدمات توسط کمک های دولتی پیش می روند، تعداد اعضا حداقل بایستی ۵۰%  مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.

۳) اگر ثبت شرکت تعاونی بدون کمک دولت و با هدف سرمایه گذاری باشد و دست کم نصف سرمایه گذاری طرح توسط اعضای تعاونی تامین شود، رعایت بند دوم الزامی نیست.

۴) تعداد اعضا در ثبت شرکت تعاونی مسکن باید با توجه به اهلیت مدیران تعاونی و به تشخیص اداره کل تعاون تعیین شود.

۵) اعضای تعاونی باید مبلغ تعهد شده را در مدت مقرر که طبق اساسنامه دو سال است تأدیه کند.

۶) برای تامین سرمایه تعاونی، سهم تمامی اعضا باهم برابر است، مگر در صورتی که مجمع جور دیگری تشخیص دهد. در این حالت حداکثر میزان سهام هر کدام از اعضا باید ۳۰% سرمایه تعاونی باشد.

۷) اتحادیه تعاونی در سطح شهرستان یا استان با داشتن حداقل ۷ عضو که دارای موضوع فعالیت مشترک باشند، شکل می گیرد.

مدارک ثبت شرکت تعاونی

جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک متعددی نیاز است که در ادامه آنها را مشاهده می کنید:

 • سه نسخه اساسنامه ممهور به مهر اداره تعاون مربوطه
 • دو نسخه صورت جلسه اولين مجمع عمومي
 • دو نسخه صورت جلسه هیئت مديره
 • دو نسخه تقاضانامه تعاوني
 • دو نسخه شرکت نامه تعاوني
 • تکميل فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي
 • اصل گواهي بانکي مبني بر پرداخت سرمايه تعهدي (حداقل ۳۵% سرمايه)
 • اصل مجوز از اداره تعاون مربوطه
 • تصوير برابر با اصل مدارک احراز اعضاء هيأت مديره (شناسنامه و کارت ملي)
مطلب مرتبط:  شرکت سهامی خاص از زمان تشکیل تا انحلال

انواع شرکت های تعاونی

جهت ثبت شرکت تعاونی باید بدانید که این نوع از شرکت ها دارای انواع گوناگونی می باشند. شرکت های تعاونی تولیدی، توزیعی و چند منظوره نمونه هایی از انواع شرکت های تعاونی هستند. در ادامه به اختصار با یک به یک آنها آشنا می شوید:

“شرکت تعاونی تولیدی”

این شرکت ها همان طور که از اسمشان پیدا است، به تولید می پردازند. این تولید می تواند در حوزه های مختلفی باشد اعم از کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش صید و ماهی، شیلات، صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی، عشایری و… باشد.

“شرکت تعاونی توزیعی”

این شرکت ها برای سهولت در امر توزیع و همچنین کاهش قیمت، بین مصرف کننده و تولید کننده فعالیت می کنند و به توزیع می پردازند. مانند توزیع کالا، مسکن، خدمات و… . همچنین به آن دسته از شرکت هایی که فعالیت کاری آنها هم تولید و هم در بخش توزیع است، شرکت های تولیدی – توزیعی می گویند.

انواع شرکت ها جهت ثبت شرکت تعاونی

جهت ثبت شرکت تعاونی، ابتدا باید با انواع شرکت تعاونی آشنا شوید. در ادامه به اختصار آنها را برایتان معرفی خواهیم کرد.

 • شرکت تعاونی عام: در این نوع شرکت ها، فعالیت برای عموم افراد آزاد است. اصولا تعداد افراد شرکت کننده نباید کمتر از ۵۰۰ نفر باشد و همچنین باید سهام را به عموم مردم عرضه نمایند، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود و پیگرد قانونی دارد.
 • شرکت تعاونی خاص: این شرکت ها برای گروه خاصی در نظر گرفته می شوند، مانند دانشجویان، کشاورزان، پزشکان و… که تنها سهام به افراد آن گروه که واجد شرایط باشند، تعلق می گیرد.

آشنایی با ارگان های تصمیم گیرنده در یک شرکت تعاونی

اگر قصد ثبت شرکت تعاونی دارید، باید به صورت دقیق بدانید هر شرکت تعاونی دارای چه ارگان هایی است و هر یک از آنها در روند تصمیم گیری چه نقشی دارند. در ادامه به وظایف هر یک از ارگان ها، در شرایط گوناگون می پردازیم. اگر به دنبال دانستن دقیق وظیفه هر شخص هستید، تا آخر با ما همراه باشید.

ارگان های تصمیم گیرنده یک شرکت تعاونی

مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده از ارگان هایی هستند که دارای بالاترین حق تصمیم گیری در یک شرکت تعاونی به شمار می آیند. این مجمع ها با رأی اعضای تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار، منصوب می شوند.

 • مجمع عمومی عادی: این جمع حداقل سالی یک بار ( یک سال مالی) به دعوت هیئت مدیره تشکیل می گردد که از وظایف آن:

– انتخاب هیئت مدیره و بازرسان به مدت دو سال

– رسیدگی و تصمیم گیری درباره ترازنامه و حساب سود و زیان

– تمامی گزارش های مالی هیئت مدیره

– برنامه ریزی برای بودجه و نحوه سرمایه گذاری آن و رسیدگی به دیگر امور مالی.

 • مجمع عمومی فوق العاده: این مجمع بنا به تقاضایی کتبی، با حداقل تقاضای یک سوم اعضای تعاونی یا اکثریت مطلق اعضای هیئت مدیره یا بازرسان با حضور حداقل دو سوم اعضای کل مجمع، تشکیل می شود.
مطلب مرتبط:  استعلام برند قبل از ثبت به صورت کاملاً رایگان و آنلاین

در صورتی که حداکثر تا یک ماه، مجمع عمومی فوق العاده توسط هیئت مدیره تشکیل نشود، وزارت تعاون، این کار را انجام می دهد. همچنین از وظایف مجمع عمومی فوق العاده، می توان به تغییر در مواد اساسنامه، تصمیم گیری نسبت به عزل یا قبول استعفای هیئت مدیره و ادغام یا انحلال شرکت اشاره نمود.

ادغام یا انحلال شرکت چگونه است؟

شاید بسیاری از شما به دنبال ادغام یا انحلال شرکت تعاونی خود باشید. در این صورت، این بخش می تواند کمکتان کند.

 • ادغام شرکت های تعاونی: همانطور که گفته شد، تصمیم در این حوزه، در اختیار مجمع عمومی فوق العاده است. پس شرکت های تعاونی بعد از ارسال درخواست ادغام به این مجمع ها، حداکثر تا دو هفته با استفاده از مدارک مربوطه می توانند با شرط کسب موافقت مجمع عمومی فوق العاده، این کار را انجام دهند.
 • انحلال شرکت تعاونی: شرکت های تعاونی بنا به شروطی، با رأی مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون، منحل می شوند. از این شروط می توان به موارد زیر اشاره کرد:

– به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا ظرف مدت سه ماه.

– رسیدن انقضای مدت اساسنامه ای که مورد تمدید مجمع عمومی قرار نگرفته است.

– توقف در کار بیش از یک سال بدون عذر موجه.

– عدم توجه و رعایت قوانین و مقررات پس از سه بار اخطار کتبی در مدت یک سال، به وسیله وزارت تعاون.

نکات مهم در ثبت شرکت تعاونی

شما هنگام ثبت شرکت تعاونی به چند نکته بسیار مهم باید توجه داشته باشید تا در ادامه مسیر فعالیت خود، به مشکلات متعدد برنخورید. نمونه ای از این نکات عبارتند از:

 • استفاده از واژه ” تعاونی” در تابلوهایی که در سر در یا مکان های عمومی قرار می گیرد، آن هم به طور واضح و خوانا.
 • برای هر واحد صنفی واقع در شهرستان ها و همچنین برای هر واحد کارمندی و کارگری، فقط یک شرکت تعاونی تشکیل شود.
 • تعاونی هایی که اعضای آن بیش از ۲۰۰۰ نفر است، تعاونی بزرگ محسوب می شود.
 • سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی باید حداقل ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال باشد.
 • انتخاب اعضای هیئت مدیره با رأی نمایندگان تعاونی های عضو و به عنوان شخص حقیقی و با استفاده از اعضای هیئت بازرس تعیین می شود.

سخن آخر

خلاصه ای از روند تشکیل و ثبت شرکت تعاونی را بیان نمودیم. بهتر است برای اینکه آنها را فراموش نکنید، یادداشت برداری نمایید. همچنین توجه کنید که حتما هنگام ثبت شرکت تعاونی خود، تمامی مدارک گفته شده را همراهتان داشته باشید تا بتوانید به راحتی و هر چه سریع تر، شرکت تعاونی را ثبت

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

اخذ گواهینامه ایزو: گام‌ها، مدارک و شرایط

گرفتن گواهینامه ایزو برای شرکت‌ها و سازمان‌ها یکی از موضوعاتی ست که همواره ذهن مدیران و مسئولین سازمان‌ها را به خود درگیر می‌کند. برای این مدیران و تصمیم گیرندگان اهمییت فراوانی دارد که علاوه بر روش‌های اخذ ایزو معتبر، بدانند گواهینامه‌ی ایزو اساساً به چه کار سازمان‌شان می‌آید و اصلاً چرا باید ایزو بگیرند. برای […]

خدمات ثبت شرکت

ثبت شرکت ثبت شرکت سهامی خاص ثبت شرکت آنلاین ثبت شرکت دانش بنیان ثبت شرکت سرمایه گذاری ثبت شرکت با مسئولیت محدود ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت پیمانکاری ثبت شرکت خدماتی ثبت شرکت سهامی خاص ثبت علامت تجاری ثبت موسسات غیر تجاری در حال ارسال نظرات کاربر 5 (1 رای)

ثبت برند بین المللی

ثبت برند بین المللی در واقع ثبت نام، لوگو شما در سایر کشورها است و علاوه بر کشورخود در هیچ کجای دنیا بدون اجازه شما به عنوان صاحب برند نمیتوان از برند شما استفاده کرد. ثبت برند به دو دسته تقسیم بندی می شود ثبت برند مادرید و ثبت برند در ایران که ابتدا باید […]

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان