مراحل ثبت شرکت کامپیوتری

مراحل ثبت شرکت کامپیوتری

چکیده مقاله

شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها در زمینه نرم افزار و سخت افزار باشد را شرکت های کامپیوتری میگویند.برای ثبت این شرکت ابتدا باید موضوع فعالیت را مشخص کنید تا بتوانید مجوز لازم را از نظام صنفی رایانه ای دریافت کنید.
مراحل ثبت شرکت کامپیوتری

ثبت شرکت کامپیوتری

شرکتهایی که موضوع فعالیت آن چه در زمینه نرم افزار و چه سخت افزار باشد را شرکت کامپیوتری میگویند.

برای ثبت شرکت کامپیوتری ابتدا باید حوزه فعالیت و موضوع آن را مشخص کنید تا بتوانید مجوز لازم را از ارگان های وزارت ارشاد ، فن آوری اطلاعات و ارتباطات کسب کنید.

شرکت های کامپیوتری درچه بخشهایی فعالیت میکنند؟

 1. تولید قطعات پردازش کننده
 2. ساخت نرم افزارهای تولید،پردازش،ویرایش اطلاعات
 3. ساخت نرم افزارهای مدیریت سخت افزار
 4. تولید محتوای آموزشی

مراحل ثبت شرکت کامپیوتری

 1. یکی بودن موضوع فعالیت شرکت با یکی از بندهای ثبت شرکت کامپیوتری
 2. داشتن مدک کارشناسی برای مسوئلیت مدیر عاملی
 3. ثبت درخواست در استان موردنظر
 4. مرکز اصلی شرکت در استان موذد درخواست باشد
 5. داشتن حداقل 100000  تومان سرمایه
 6. تعهد یا پرداخت کل سرمایه
 7. ارائه مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت کامپیوتری

 • کپی اساسنامه شرکت.
 • کپی برابر با اصل شده مدارک شناسایی مدیر عامل.
 • کپی برابر با اصل شده مدرک تحصیلی مدیر عامل.
 • کپی روزنامه رسمی شرکت که آگهی تأسیس و ثبت شرکت در آن انجام شده .
 • کپی تغییرات در اساسنامه شرکت و ثبت آن.
 • ارایه اظهارنامه مالیاتی.
 • کپی برگه احراز صلاحیت مدیر عامل و رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک.
 • کپی لیست بیمه در صورت تازگی تأسیس شرکت.

بنا بر تغییرات و تصمیمات اتخاذ شده در سال 1376 شرکت های کامپیوتری ملزم به اخذ مجوز از دبیر خانه شورای انفورماتیک نمی باشند و کافیست جهت احراز صلاحیت و تایین طبقه بندی به اتحادیه صنفی رایانه ای مراجعه نمایند.

 شرایط ثبت شرکت کامپیوتری

جهت ثبت شرکت کامپیوتری در ابتدا می بایست مدارک شرکت را به  اتحادیه صنفی رایانه ای ارسال نمایید . این اتحادیه در مدت زمانی مشخص مدارک  لازم را پس از دریافت بررسی نموده و در صورت عدم مغایرت اقدام به تایید درخواست و صدور مجوز می نماید.

این مجوز دارای یک سال اعتبار می باشد. در صورت تمایل جهت تمدید این مجوز، شرکت های کامپیوتری ثبت شده  ملزم به ارائه هر ساله اطلاعات حقوقی خود اعم از تغییرات شرکت ، روزنامه رسمی و اظهارنامه مالیاتی و… به اتحادیه صنفی می باشند . تا تمدید مجوز انجام گردد. در غیر اینصورت و عدم اقدام  مجوز فعالیت شرکت لغو خواهد شد.

دارا بودن شرایط ذیل برای شرکت های کامپیوتری و یا طراحی سایت و ثبت هاستینگ و سایر شرکت های از این قبیل برای عضویت در نظام صنفی رایانه ای لازم می باشد:

1-بنابر بند یک اساسنامه شرکت های کامپیوتری موضوع فعالیت شرکت می بایست یکی از رشته های مربوط مانند : نشر دیجیتال یا موضوعات خاصی در زمینه پشتیبانی خدمات و فروش سخت افزار و نرم افزارهای حسابداری باشد

2-مدیر عامل با مدرک حداقل کارشناسی داشته باشد. در  صورت مدرک دیپلم باید 8 الی 10 سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد .در صورتی که مدرک فوق دیپلم در زمینه کامپیوتر داشته باشد باید ۴ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد و. در صورتی که مدرک فوق دیپلم وی مربوط به رشته های غیر از کامپیوتر باشد باید ۶ سال سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات داشته باشد.

3-مدیر عامل شرکت کامپیوتری: مدیرانی که سمت مدیر عاملی قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان در شرکت خود داشته اند از این قانون مستثنی می باشند. همچنین شرکت هایی که موضوع فعالیت آنها فقط انفورماتیک بوده و مدیر عامل شرکت دارای شرایط تصدی پست مدیر عاملی شرکت رایانه ای باشد یعنی حداقل لیسانس در زمینه انفورماتیک باشد و یا دارای لیسانس در سایر رشته های فنی و مهندسی با حداقل سه سال سابقه کاری مفید در زمینه کامپیوتری باشد شرایط ثبت شرکت کامپیوتری

چگونگی ثبت شرکت های کامپیوتری و مدراک لازم برای ثبت

مطابق تصمیمات متخذه سال 76، ثبت شرکت کامپیوتری نیاز به اخذ مجوز از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ندارد. شرکت های کامپیوتری می توانند بدون کسب مجوز ثبت شرکت کنند و بعد از ثبت، برای احراز صلاحیت و طبقه بندی شرکت خود می بایست به دبیرخانه مراجعه کرده و طبق قوانین اقدام کنند.این تصمیم جهت تسهیل در کار مراجعین و هم چنین سیاستهای اداره کل ثبت شرکتها مبنی بر حذف موانع و محدودیتهای موجود در پروسه ثبت شرکتها اتخاذ شده است و لازم است به اطلاع تمامی ادارات  ثبت شرکتها برسد تا مسؤلین از طلب مجوز از مراجعین خودداری نمایند.

برای ثبت شرکت، ابتدا باید مدارک لازم برای ثبت را به نظام صنفی رایانه داده و این نظام بعد از پانزده روز که آن مدارک را بررسی کرد و مدارک را تأیید نمود به شرکت برای انجام فعالیتهای خود یک مجوز فعالیت یک ساله می دهد. در صورتیکه ایرادی در مدارک دیده شود و مغایرتی وجود داشته باشد دستور عدم ثبت شرکت داده خواهد شد. شرکت های کامپیوتری باید هر سال  اطلاعات مریوط به تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی، اظهارنامه مالیاتی سالیانه، برگ تشخیص مالیاتی و فرم تکمیل شده ی اظهارنامه را برای سازمان صنفی رایانه ای استان ارسال کنند در غیر اینصورت به آنها اخطار داده می شود و ممکن است در صورت عدم رسیدگی مجوز فعالیت، لغو موقت شود.

چنانچه قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه ای استان، شرکت ثبت شده باشد باید حداکثر تا 6 ماه بعد از تشکیل نظام صنفی، برای گرفتن مجوز فعالیت شرکت اقدام کند و اگر در این مدت اقدامی نشود این شرکت نمی تواند به کار خود ادامه دهد. شرکتهای کامپیوتری که علت تشکیل آنها، طراحی، نظارت، تولید، پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم افزار، سخت افزار و نظایر آنها باشد، موظفند بعد از اینکه شرکت خود را ثبت نمودند و قبل از شروع فعالیتشان  به نظام صنفی استان خود مراجعه کرده و مجوز فعالیت دریافت کنند.

متقاضی جهت ثبت شرکت های کامپیوتری و انجام فعالیت در استان، مجاز است که مجوز فعالیت را در همان استان گرفته باشد و برای ثبت  شعب در یک یا چند استان نیازی به گرفتن مجوز فعالیت نیست. اماباید ثبت شعب را به نظام صنفی استان مربوطه یعنی استانی که شعبه ی مربوطه در آن ثبت شده اطلاع دهد.

شرایط مدیر عامل شرکت های کامپیوتری

مدیر عامل شرکت باید واجد شرایط تصدی پست مدیر عاملی یک شرکت کامپیوتری باشد.
این شرایط عبارتند از:
_  داشتن حداقل لیسانس در زمینه انفورماتیک.
_  داشتن حداقل 8 تا 10 سال سابقه ی مدیریت یا فعالیت در زمینه فن آوری اطلاعات در صورت دیپلمه بودن.
_  داشتن حداقل 4 سال سابقه مدیریت با سابقه ی انجام امور حوزه فن آوری اطلاعات درصورت داشتن فوق دیپلم.
_ داشتن حداقل 6 سال سابقه ی مدیریت یا فعالیتهای حوزه فن آوری اطلاعات در صورت داشتن مدرک فوق دیپلم در رشته ای غیر از کامپیوتر.
_  داشتن لیسانس درسایر رشته های فنی و مهندسی.

شرکتهایی می تواند بعد از ثبت از طرف شورای عالی انفورماتیک صلاحیتشان احراز شود که موضوع  فعالیت آنها منحصراٌ در زمینه انفورماتیک باشد. این موضوع فعالیت می تواند.
مربوط به فعالیتهای فرهنگی و دیجیتالی باشد مانند:
_  تهیه کردن و عرضه بسته های نرم افزاری رسانه پرداز
_  تهیه و عرضه بسته های نرم افزاری رسانه ای
یا مربوط باشد به :
_  خدمات  ویرایش و طراحی و برگزاری دوره های آموزشی طراحی و گرافیک
_ خدمات مرتبط به قصد انتفاع .
_  پشتیبانی خدمات و فروش نرم افزار و سخت افزار.

خدمات ارایه شده در زمینه ثبت شرکت کامپیوتری در ثبت خوارزمی

آنچه نام ثبت شرکت خوارزمی ما را در اذهان شما ثبت نموده ارایه خدماتی است که بی دریغ ارائه داده ایم تا هم چنان در راستای رساندن شما به اهدافتان نیرویی شگرف داشته باشیم. ارایه مشاوره و انجام امور مربوط به ثبت شرکتها توسط اشخاص خبره و با تخصص حقوقی و قانونی و پشتیبانی شما در کلیه مراحل مربوط به ثبت ازوظایفی است که در تلاشیم به بهترین نحو ارایه دهیم تا همچنان نام ما در اوج اذهان بماند.

در زمینه ثبت شرکت کامپیوتری خدماتی که می توانیم ارایه دهیم عبارتند از:
_  تنظیم اساسنامه شرکت.
_  انتخاب نام و موضوع شرکت جهت تأیید.
_  پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی.
_  پی گیری کردن پرونده در ادارات ثبت شرکتها.
_  صدور مهر شرکت

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

معرفی سایت مجوز کسب و کار

سایت مجوز کسب و کار سامانه ای است که در خصوص ارائه انواع مجوز به کسب و کارها فعالیت دارد. اشخاص حقیقی و حقوقی برای ان که بتوانند یک کسب و کار راه اندازی کرده و به کسب درآمد برسند، باید مجوز داشته باشند. مجوز لازم برای هر کس و کار از طرف نهاد و […]

راهنمای اخذ مجوز صنایع دستی

افرادی که در حوزه های مربوط به صنایع دستی فعال هستند، باید مجوز مربوط به این حوزه را دریافت کنند. تمامی کسب و کارها در سراسر کشور صرف نظر از نوع فعالیتشان، حتما باید مجوزهای مربوطه را از سازمان های ذیربط اخذ کنند. در واقع هیچ فردی حق ندارد بدون کسب مجوز به کسب و […]

راهنمای اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع

متقاضیانی که قصد راه اندازی واحد تولیدی را دارند باید جهت اخذ مجوز تولید از وزارت صنایع اقدام کنند. بسیاری از متقاضیان این سوال را می پرسند که آیا در ابتدای شروع فعالیت هم نیاز به اخذ مجوز است؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که بله. حتی اگر شما هیچ گونه اقدام عملی […]

در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

مشاوره رایگان