موسسات غیر تجاری

  • خانه
  • برچسب: موسسات غیر تجاری
مراحل ثبت موسسات غیر تجاری

روش و مراحل ثبت موسسات غیر تجاری

همانطور که می‌دانید، برخلاف باور عموم، شرکت از نظر قانونی با مؤسسه متفاوت است اگرچه قالب افراد این دو کلمه را با هم معنی می‌گیرند. قانونگذار علاوه بر شرکت‌هایی که به امور تجاری اختصاص دارد، برای انجام کار‌هایی که جنبه غیرتجاری دارند، از قبیل آثار علمی یا ادبی یا کار‌های خیریه، شخص حقوقی جداگانه‌ای که […]
نمایش بیشتر
مشاوره رایگان