ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

  • خانه
  • برچسب: ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران
ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران

  ثبت نمایندگی شرکت خارجی به این معناست که یک شخص ایرانی حال چه حقیقی یا حقوقی بخواهد نمایندگی یک شرکت خارجی معتبر را که برای مثال در جهان برند محسوب می شود را ایجاد کند. به عبارتی شخص ایرانی قصد داشته باشد تمام یا بخشی از فعالیت یک شرکت موفق خارجی را در ایران […]
نمایش بیشتر
مشاوره رایگان