ثبت شرکت فرهنگی و هنری

 • خانه
 • ثبت شرکت فرهنگی و هنری

جهت آشنایی شما عزیزان با فرآیند ثبت شرکت فرهنگی هنری، در ذیل توضیحات کاملی راجع به این موسسات و همچنین شرایط و مدارک ثبت آن ها آورده ایم. شرکت فرهنگی هنری عبارتست از هر تشکیلاتی که به وسیله افراد واجد شرایط بر اساس قانون و با شخصیت حقوقی مشخص برای فعالیت در یک یا چند زمینه فرهنگی و هنری تاسیس میشود که (اعم از موسسات انتفاعی یا غیر انتفاعی) خواهد بود. بنابراین ثبت شرکت فرهنگی و هنری را افراد چه با قصد انتفاع و یا بدون قصد انتفاع به منظور فعالیت در زمینه فرهنگی هنری تاسیس می نمایند. البته توجه داشته باشید که راه اندازی این قبیل موسسات نیازمند اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

شرایط افراد متقاضی جهت ثبت موسسات فرهنگی یا هنری:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • دارا بودن 25سال و متاهل بودن و یا حداقل 27سال برای افراد مجرد
 • نداشتن سوءپیشینه کیفری
 • محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 • انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه گواهی معافیت دائم
 • داشتن حداقل مدرک کارشناسی یا معادل ان به تشخیص مراجع ذیربط
 • داشتن حداقل 6ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره (شرایط اختصاصی برای متقاضیان مراکز چند منظوره)
 • عدم وابستگی اعضای موسس به تشکیلات رژیم سابق و اقدام کنندگان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران.
 • داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • صلاحیت علمی و تخصصی با تجارب کافی متناسب با موضوع فعالیت (برای تقاضای مراکز تک منظوره)
 • برخورداری از حسن شهرت

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت فرهنگی هنری به شرح ذیل می باشد:

 1. تکمیل درخواست تاسیس و معرفی مدیر مسئول
 2. تکمیل پرسشنامه مشخصات انفرادی توسط اعضا (دوبرگ تایپ شده)
 3. یک نسخه اساسنامه تایپ شده
 4. صورتجلسات انتخاب ارکان اصلی(هیات مدیره و مجمع عمومی موسسین )2نسخه تایپ شده
 5. کپی برابر اصل مدارک شناسایی(شناسنامه و کارت ملی)1سری
 6. تکمیل فرم حراست توسط مدیر مسئول و اعضای موسس(تایپ شده)
 7. تصویر گواهی انجام خدمت وظیفه عمومی یا برگ معافیت دائم
 8. اصل گواهی عدم سوءپیشینه کیفری برای تمامی اعضای هیات موسس
 9. اصل گواهی عدم اعتیاد
 10. کپی برابر اصل آخرین مدرک تحصیلی یا معادل آن(مدرک کارشناسی یا بالاتر)
 11. عکس سه در چهار جدید و پشت نویسی شده (6قطعه)
 12. ارائه سوابق موثر و مستند در حوزه فعالیت پیشنهادی
 13. برگه های پاسخ استعلام از مراکز و محل کار متقاضیان
در حال ارسال
نظرات کاربر
0 (0 رای)
مشاوره رایگان