رتبه بندی

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی نوعی تعیین صلاحیت برای سنجش کیفیت و کمیت شرکت های مهندسی جهت شرکت در مناقصات می باشد که از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور و یا سازمان برنامه و بودجه  استان ها ( با توجه به پایه در خواستی شرکت ) مورد بررسی و تشخیص صلاحیت قرار میگیرد و پس از بررسی  امکانات پشتیبانی ، ساختار مدیریتی و توان مالی و مهندسین امتیازآور و اعضاء هیئت مدیره و امتیاز قراردادها گواهینامه صلاحیت شرکت صادر می شود .

 

تشخیص صلاحیت ( رتبه بندی) شرکتهای مهندسی به 6 دسته زیر تقسیم بندی میشود :

 • پیمانکاری
 • مشاور
 • انورماتیک
 • طرح و ساخت صنعتی
 • طرح و ساخت غیر صنعتی
 • مدیریت طرح

 

رتبه بندی پیمانکاری :

رتبه بندی شرکت های پیمانکاری به 11 رشته و در 5 پایه تقسیم بندی میگردد

رتبه بندی رشته های پیمانکاری به شرح زیر می باشد :

 • رتبه بندی شرکت های ساختمانی
 • رتبه بندی شرکت های راهسازی ( راه و ترابری )
 • رتبه بندی شرکت های صنعت و معدن
 • رتبه بندی شرکت های تاسیسات و تجهیزات
 • رتبه بندی شرکت های کشاورزی
 • رتبه بندی شرکت های آب ( آب و فاضلاب )
 • رتبه بندی شرکت های مرمت آثار باستانی
 • رتبه بندی شرکت های کاوش های زمینی
 • رتبه بندی شرکت های ارتباطات
 • رتبه بندی شرکت های نفت و گاز
 • رتبه بندی شرکت های نیرو
در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X