مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

 

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری
مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

 

ثبت شرکت پیمانکاری

شرکت پیمانکاری شرکتی است که در زمینه طراحی،نظارت،مشاوره فعالیت میکند که برای ثبت شرکت پیمانکاری باید مراحل و مدارک موردنیاز را ارائه دهید که در ادامه به مختصر توضیح خواهیم داد.

 

ثبت شرکت پیمانکاری
ثبت شرکت پیمانکاری

 

مراحل ثبت شرکت پیمانکاری

 1. داشتن سرمایه حداقل 1میلیون ریال
 2. حداقل 35% از سرمایه اولیه را در بانک بنام شرکت واریز کنند
 3. داشتن حداقل سه عضو و دو بازرس که بازرسین نباید از اعضا باشند
 4. تعهد یا پرداخت کلیه سرمایه

مدارک ثبت شرکت پیمانکاری

برای تاسیس شرکت پیمانکاری مدارک ذیل باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه گردد.

 1. اساسنامه شرکت که باید به امضاء سهامداران رسیده باشد.
 2. اظهارنامه مبنی بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی
 3. صورت جلسه مجمع عمومی موسسین که به امضاء سهامداران رسیده باشد.
 4. صورت جلسه هیئت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
 5. فتوکپی برابر اصل شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
 6. تصویر کارت ملی
 7. ارائه مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناس اداره ثبت شرکت ها
در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر
0 دیدگاه‌ها

پیام بگذارید

مشاوره رایگان