ثبت تغییرات شرکت

فرم درخواست مشاوره رایگان

تغییرات شرکت چیست؟

غییرات شرکتهاباید از لحاظ قانونی حتما باید ثبت شود در حقیقت برای تغییرات در اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد .ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

تغییرات شرکت

مشاوره رایگان :02145197197

تغییرات شرکت به چه معناست؟

برای آشنایی با تغییرات شرکت با ما همراه باشید

تغییرات شرکتهاباید از لحاظ قانونی حتما باید ثبت شود در حقیقت برای تغییرات در اجرای تصمیم هایی که در شرکت ها اتفاق می افتد .ابتدا باید ثبت آن از لحاظ قانونی انجام شود ما با توجه به مدارکی از طرف شما ارسال شده است اقدام به تنظیم صورتجلسه می نماییم و سپس آن را ثبت می کنیم.به طور کلی بیشترین تغییرات شرکتها تغییرات آدرس – نقل و انتقال سهام – ورود یا خروج در شرکت ها – افزایش یا کاهش سرمایه – تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال شرکت می باشد.

در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (1 رای)
در حال ارسال
نظرات کاربر
5 (1 رای)
X