مزایا ثبت شرکت در مناطق آزاد

  • خانه
  • برچسب: مزایا ثبت شرکت در مناطق آزاد
مزایا ثبت شرکت در مناطق آزاد

مزایا ثبت شرکت در مناطق آزاد

  براساس قوانین حاکم بر بازار جهانی، منطقه آزاد متشکل از مکانی محصور شده در نواحی بندری یا غیر بندری است که از سایه ی بعضی قوانین حاکم بر سایر مناطق کشور مذکور خارج است و با بهره جستن از مزایای ثبت شرکت در مناطق آزاد مانند معافیت های مالیاتی ،نادیده گرفتن سود و مالیات […]
نمایش بیشتر
X