ثبت شرکت به صورت آنلاین در اداره ثبت شرکتها

نحوه ثبت شرکت به صورت آنلاین

چکیده مقاله

در عصر حاضر، اینترنت جایگزین تمام روش های سنتی شده است. به طوری که در زمینه های اداری نیز، امروزه تمام ادارات و سازمان ها دارای سایتهایی هستند که سهولت کار متقاضیان را مد نظر دارند. به این ترتیب تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته و افراد قادر می شوند تا بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند
نحوه ثبت شرکت به صورت آنلاین

نحوه ثبت شرکت به صورت آنلاین 

در عصر حاضر، اینترنت جایگزین تمام روش های سنتی شده است. به طوری که در زمینه های اداری  نیز، امروزه تمام ادارات و سازمان ها دارای سایتهایی هستند که سهولت کار متقاضیان را مد نظر دارند. به این ترتیب تعداد مراجعین به سازمان ها کاهش یافته و افراد قادر می شوند تا بسیاری از کارها را به صورت غیر حضوری انجام دهند و در زمان و هزینه ی خود صرفه جویی نمایند. در این مقاله از خوارزمی ثبت قصد داریم نحوه ثبت شرکت به صورت آنلاین را بررسی کنیم.

 در دنباله این تحول ، نحوه ی ثبت شرکت در اداره ثبت  شرکت ها نیز از حالت سنتی خارج شده است. یعنی قبلا ارباب رجوع مراجعه مستقیم به اداره ثبت داشت و از طریق فرم مربوطه، اسامی مورد نظر را پیشنهاد می داد و این اسامی فقط در اداره ی ثبت تهران مورد بررسی قرار می گرفت، سپس متقاضی مراجعه می نمود و به صورت دستی، مدارک، صورت جلسات و اساسنامه را ارائه می کرد تا توسط کارشناس ثبت شرکتها مورد بررسی قرار گرفته و در صورت تایید در دفاتر ثبت شرکتها ثبت شود و پس از اخذ امضاهای لازم، شرکت به ثبت رسد ولی در حالت فعلی با اجرایی شدن سامانه ی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری مراجعات ارباب رجوع به صورت اینترنتی و از طریق سامانه ی اینترنتی  http://irsherkat.ssaa.ir به طور غیر حضوری انجام می گیرد. علاوه بر آن می توان کلیه اطلاعات مربوط به چگونگی تنظیم درخواست ها و مدارک مورد لزوم بخشنامه ها و شیوه نامه های اجرایی ثبت شرکتها و اطلاع رسانی های  آتی را نیز از طریق پایگاه اطلاع رسانی ثبت شرکت ها در همین آدرس قابل پیگیری است.

بنابراین چنانچه گقتیم برای ثبت شرکت به صورت آنلاین پس از ورود به سامانه ی http://irsherkat.ssaa.ir به قسمت پذیرش درخواست ثبت شرکت مراجعه کنید. فرمی پیش روی شما ظاهر می شود که باید مرحله به مرحله آن را تکمیل کنید.

مراحل ثبت شرکت به صورت آنلاین

از جمله سایرموارد قابل توجه در فرم پیش رو ،انتخاب نوع شرکت است که به دلیل اهمیت آن به طور مختصر، به توضیح آنها می پردازیم.در اقسام مختلفه شرکت ها ، شرکتهای تجارتی مطابق ماده 20قانون تجارت بر هفت قسم می باشند.

  • شرکت سهامی: شرکت سهامی ،شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ،محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد. شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود. شرکت هایی که موسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می کنند.این گونه شرکت ها شرکت سهامی عام نامیده می شوند. شرکت هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصرا توسط موسسین تامین گردیده است. این گونه شرکت ها شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
  • شرکت با مسئولیت محدود: شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است و در اسم شرکت باید عبارت شرکت تضامنی (با مسئولیت محدود)قید شود.
  • شرکت تضامنی: شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
  • شرکت مختلط غیر سهامی: شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود.شریک با مسئولیت  محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده ویا بایستی بگذارد.در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لاقل اسم یکی از شرکا ضامن قید شود.
  • شرکت مختلط سهامی: شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکا ی سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.شرکا ی سهامی کسانی هستند که سرمایه ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
  • شرکت نسبی: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک ازشرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است.
  • شرکت تعاونی تولید و مصرف: شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکا ،مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیا یا اجناس به کار می برند.
این مطلب را هم ببینید
ثبت شرکت صرافی – شرایط و مراحل ثبت شرکت صرافی

مراحل ثبت شرکت به صورت آنلاین

مراحل ثبت شرکت به صورت آنلاین

در این شیوه ثبت شرکت به صورت آنلاین ، متقاضیان می توانند بدون مراجعه به واحد ثبت شرکت ها، از طریق سامانه جامع ثبت شرکت ها و موسسات، درخواست پذیرش انواع ثبت تاسیس و تغییرات شرکت ها و موسسات را از طریق درگاه اینترنتی انجام داده ، سپس نسبت به ارسال مدارک به آدرس تعیین شده اقدام نمایند. اطلاعات وارد شده در سامانه باید علاوه بر این که از لحاظ شکلی و ماهوی با قوانین و مقررات مربوطه منطبق باشد، با متن صورت جلسات و مدارک و مستندات ابرازی نیز مطابقت داشته باشد. در غیر این صورت هرگونه مغایرت در ثبت سامانه و مدارک ارسالی به اداره مربوطه باعث برگشت کار و توقف ادامه روند متقاضی می شود. در این سامانه با ورود به قسمت ” پذیرش درخواست ثبت شرکت ” ، اطلاعات خواسته شده را به صورت گام به گام و با دقت تکمیل کنید. مراحل تکمیل اطلاعات در پورتال اداره مذکور به قرار ذیل است :

 

اطلاعات متقاضی

در مرحله نخست نام شخصی که متقاضی تاسیس شرکت یا موسسه است وارد می گردد . سپس ” تابعیت متقاضی ” تعیین می شود. چنانچه گزینه ایرانی انتخاب شود باید حتماَ شماره ملی وارد شود و در صورتی که غیرایرانی انتخاب شود باید شماره گذرنامه درج گردد.

 نام و اطلاعات شخص حقوقی

در این صفحه شما مجاز هستید 5 نام شرکت را به ترتیب اولویت مورد نظر خود در سامانه وارد کنید. شایان ذکر است که اگر اولویت های بالاتر مورد قبول واقع شود به اولویت های بعدی ترتیب اثر داده نمی شود. نام پیشنهادی باید دارای سابقه ثبت نباشد، دارای معنا و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد، حداقل سه سیلاب باشد ، لاتین و واژه ی بیگانه نبوده و فارسی باشد.
در این مرحله یک کد رهگیری به شما داده می شود.

این مطلب را هم ببینید
مراحل ثبت شرکت

 مدت و موضوع فعالیت شرکت

مرحله بعد از تعیین نام های درخواستی، انتخاب موضوع شرکت است.در ثبت اینترنتی، موضوع شرکت به صورت کامل باید تنظیم شده و در سامانه قرار گیرد. موضوع شرکت چیزی است که شرکت برای آن تاسیس شده باشد و به همین دلیل از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا که شخص حقوقی فقط درباره موضوعاتی می تواند عمل کند که در موضوع شرکت تصریح شده باشد.
موضوع شرکت باید مشروع و متضمن منافع عقلایی باشد والا از موارد ابطال شرکت خواهد بود. در صورتی که فعالیت شما نیازمند به اخذ مجوز باشد اخذ مجوز از ارگان های مربوطه مورد نیاز و ضروری است.

توجه داشته باشید ، در صورتی که فعالیت شما نیازمند مجوز باشد و شما بدون مجوز اقدام به ثبت موضوع کرده باشید ، روند اجرای شما در اداره ثبت متوقف می شود و باعث عودت پرونده می گردد. ( برای اطلاع از لیست موضوعات مجوزی می توانید با کارشناسان موسسه حقوقی فکربرتر در ارتباط باشید) .همچنین شرکت ممکن است برای مدت محدودی مثلاَ 6 یا 12 سال تشکیل شود و نیز ممکن است برای مدت نامحدودی باشد.

 آدرس دفتر مرکزی شرکت

در مرحله چهارم از سامانه ثبت شرکت ها ، آدرس دفتر مرکزی شرکت و کدپستی و شماره تلفن دفترمرکزی شرکت می بایست به صورت دقیق قید گردد. شایان ذکر است تمام مدارک از طرف سازمان ثبت شرکت ها به این آدرس برایتان ارسال خواهد شد.

سرمایه اولیه شرکت

در این مرحله میزان سرمایه اولیه شرکت وارد می گردد. سرمایه از مهم ترین عوامل تجارت بوده و بزرگ ترین وسیله جلب منفعت است. در واقع، اهمیت شرکت های تجاری را از سرمایه آن ها می توان درک کرد. برای سرمایه حداکثری تعیین نشده و شرکا به هرمقدار که بتوانند ممکن است سرمایه را افزایش دهند. لازم به توضیح است در قانون تجارت حداقل میزان سرمایه 000/000/1 ریال می باشد.

این مطلب را هم ببینید
ثبت شرکت چند منظوره چه مزایایی دارد؟

اشخاص شرکت

منظور از اشخاص، آن افرادی هستند که در شرکت یا موسسه دارای سمت می باشند. در این مرحله مشخصات کامل شناسنامه ای و آدرس و شماره تماس دقیق اشخاص شرکت قید می گردد. در صورتی که تعداد شرکا بیش از 150 نفر باشد، باید لیستی را که در این قسمت از سایت گذاشته شده است تکمیل کنید.

 سهام یا سرمایه هر شخص

در این مرحله با انتخاب نام هر یک از اعضا مشخص نمایید که این فرد چه تعداد سهام دارد.

سمت و ارتباط اشخاص

منظور از ارتباط اشخاص با یکدیگر ، مشخص بودن وکیل و موکل و قیم قانونی و … در ارتباط با شرکا و اعضای شرکت می باشد.
در این صفحه می بایست سمت اعضای شرکت ( سمت مدیر عامل یا رئیس هیأت مدیره) تعیین گردد. هم چنین اشخاص شرکت می توانند با توجه به جلسه موسسین شرکت سمت های دیگری را انتخاب نمایند.با پر نمودن فیلد تاریخ شروع سمت، مدت تصدی، تاریخ پایان اعتبار سمت و … مشخص کردن وضعیت حق امضاء و در نهایت کلیک بر روی گزینه ثبت سمت شخص ، وارد مرحله بعد خواهید شد.

 معرفی شعب شرکت

چنانچه قصد دارید برای شرکت خود شعبه ثبت کنید اطلاعات مربوطه را در این قسمت درج کنید. اما اگر در حال حاضر قصد ثبت شعبه ندارید، می توانید معرفی شعب را به زمانی دیگر موکول نمایید و گزینه مربوط به نداشتن شعب را انتخاب کنید.

 روزنامه

در این مرحله اطلاعات سال مالی شرکت شامل ” روز شروع سال مالی ” و ” ماه شروع سال مالی ” وارد می شود. همچنین در این قسمت اطلاعات روزنامه شرکت با انتخاب از فهرست ” روزنامه شرکت ” تعیین می گردد.

متن صورتجلسه

در این صفحه صورتجلسه موسسین هر شرکت ذکر می گردد.

 تقاضانامه یا اظهارنامه

در این مرحله می توانید اطلاعات متن اظهارنامه یا تقاضانامه را در سامانه تایپ نمایید و یا از متن آماده موجود در سیستم استفاده کنید.

 اساسنامه شرکت

اساسنامه، دستورالعمل و شیوه عملکرد و اداره شرکت است . در این صفحه مانند مرحله قبل می توانید اطلاعات متن اساسنامه را در سامانه تایپ نمایید و یا از متن آماده موجود در سیستم استفاده کنید. برای این منظور بر روی گزینه ” دریافت متن اساسنامه ” کلیک نمایید.

این مطلب را هم ببینید
ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها

شرکتنامه
شرکتنامه سندی است که بین دو یا چند شریک بمنظور تشکیل شرکت تجاری تنظیم شده باشد. در شرکت های بامسئولیت محدود متن شرکتنامه می بایست تنظیم گردد. چنانچه اطلاعات و مدارکتان کامل باشد و قابلیت صدور آگهی داشته باشد، منجر به آگهی خواهد شد.

 مدارک
در این مرحله با توجه به قالب شرکت ، مدارک و اسنادی که متقاضی باید ارائه نماید نشان داده می شود. متقاضی می بایست این مدارک را مطالعه نموده و نسبت به تهیه و ارائه آن ها اقدام نماید. پس از کلیک بر روی ” تایید مدارک مورد نیاز ” باید بر روی گزینه پذیرش کلیک نمایید. کلیک بر روی گزینه پذیرش ، پایان کار بوده و تقاضای تأسیس ثبت نهایی شده و ارسال می گردد.
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پس از وصول درخواست ثبت تاسیس، نسبت به بررسی نام های پیشنهادی شخصیت حقوقی اقدام و نتیجه پذیرش و یا عدم پذیرش نام را به نحو الکترونیکی به متقاضی اعلام می نماید. در صورت تایید نام، متقاضی می بایست اصل مدارک و مستندات لازم را از طریق پست به مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اداره کل ثبت اسناد و املاک استان محل وقوع اقامتگاه قانونی شخص حقوقی مورد تقاضا ارسال نماید. مرجع دریافت کننده تقاضا، مکلف است چنانچه تقاضای واصله با قوانین و مقررات منطبق بوده و مدارک و مستندات ارسالی کامل باشد، جهت تولید پیش نویس سند ، احراز هویت و اخذ امضای متقاضی ثبت اقدام نماید.

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

ثبت شرکت سهامی خاص در سامانه ثبت شرکت ها

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

خوارزمی ثبت مجری ثبت شرکت سهامی خاص

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

ثبت شرکت سهامی خاص در تهران

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

0 دیدگاه‌ها

پیام بگذارید

X