شرکت فنی مهندسی چیست؟ روش ثبت شرکت مهندسی

روش ثبت شرکت مهندسی

چکیده مقاله

شرکت های فنی و مهندسی به شرکت های اطلاق می شود که امور فنی، مهارتی و مهندسی را به انجام می رسانند؛ این نوع شرکت ها دارای موضوع و نامی فنی و مهندسی می باشند که می بایست آن را مورد توجه قرار دهند. مهندسین برای انجام پروژه های بزرگ فنی مهندسی اقدام به ثبت قانونی و رسمی شرکت خود می کنند. در ادامه با روش ثبت شرکت مهندسی آشنا می شوید.
روش ثبت شرکت مهندسی

روش ثبت شرکت مهندسی

شرکت های فنی و مهندسی به شرکت های اطلاق می شود که امور فنی، مهارتی و مهندسی را به انجام می رسانند؛ این نوع شرکت ها دارای موضوع و نامی فنی و مهندسی می باشند که می بایست آن را مورد توجه قرار دهند. مهندسین برای انجام پروژه های بزرگ فنی  مهندسی اقدام به ثبت قانونی و رسمی شرکت خود می کنند. در ادامه با روش ثبت شرکت مهندسی آشنا می شوید.

هر کدام از این کلمات دارای معنا و مفهوم خاصی هستند که با توجه به آن، می تواند آن واژه یا کلمه را برای شرکت برگزید؛ مثلاً اگر شرکت متقاضی با نام مهندسی ثبت شده باشد، باید متقاضی مدرک مهندسی خود را در زمان ارائه مدارک تحویل دهد. در ثبت شرکت با عنوان فنی- مهندسی، متقاضی در هنگام ارائه مدارک، باید مدرک مهندسی و یا فنی مهارتی خود را ارائه دهد و چنانچه متقاضی خواهان ثبت شرکت با عنوان مهندسین باشد، در هنگام ارائه مدارک، به مدرک مهندسی بیش از یک نفر نیاز است. این در حالی است که در زمانی که متقاضی قصد دارد شرکت خود را با عنوان گروه مهندسان یا گروه مهندسین ثبت نماید، باید به تعداد اعضای شرکت، مدرک مهندسی وجود داشته باشند و هنگام ارائه مدارک، هر کدام مدرک مهندسی خود را جداگانه به اداره ثبت تحویل دهند.

این مطلب را هم ببینید
ثبت شرکت مهندسی در سامانه ثبت شرکت ها

بیشتر شرکت های مهندسی دارای شخصیت مستقلی هستند که خود شخصاً با رعایت ضوابط و آئین نامه های ثبت شرکت ها، اقدام به تأسیس و ثبت شرکت مهندسی خود می کنند.

 

 روش ثبت شرکت های مهندسی

روش ثبت شرکت مهندسی به دوصورت می باشد که در زیر به توضیح آن ها پرداخته ایم:

روش ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت سهامی خاص

روش ثبت شرکت مهندسی در قالب شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت یک شرکت مهندسی سهامی خاص باید حداقل ۳ عضو به اضافه ی ۲ بازرس وجود داشته باشد. میزان حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت یک میلیون ریال می باشد.

برای ثبت یک شرکت مهندسی با مسئولیت محدود باید حداقل ۲ عضو وجود داشته باشد. میزان حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت یک میلیون ریال می باشد.

 

مدارک ثبت شرکت مهندسی سهامی خاص:

ارائه کپی مدارک شناسایی که شامل کارت ملی و شناسنامه می باشد

امضای اقرارنامه

ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه

مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

مدارک ثبت شرکت مهندسی با مسئولیت محدود:

ارائه کپی مدارک شناسایی که شامل کارت ملی و شناسنامه می باشد

امضای اقرارنامه

ارائه اصل گواهی عدم سوء پیشینه

مجوز در صورتی که موضوع نیاز به مجوز داشته باشد

مدارک مورد نیاز جهت صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی:

برای صدور جواز تاسیس واحد های فنی مهندسی به  دو روش می توان اقدام نمود که به صورت حقیقی و حقوقی می باشد. مدارک لازم را برای ثبت هر دو در زیر آمده است.

 

روش ثبت شرکت مهندسی : شخصیت حقیقی

روش ثبت شرکت مهندسی با شخصیت حقیقی به صورت زیر میباشد.:

این مطلب را هم ببینید
شرکت مهندسی معماری

فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

ارائه فتوکپی شناسنامه

ارائه فتوکپی کارت ملی

ارائه فتوکپی مدرک تحصیلی

سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی مرتبط(طراحی، مشاوره و اجرا)

گواهینامه دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت مرتبط با زمینه تخصصی

ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی

عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره ۳۱۰/۳۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

روش ثبت شرکت مهندسی: شخصیت حقوقی

روش ثبت شرکت مهندسی با شخصیت حقوقی به صورت زیر میباشد.:

فرم درخواست صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

پرسشنامه صدور جواز تاسیس واحد فنی مهندسی

اساسنامه شرکت

آگهی تاسیس

روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکت

اظهارنامه ثبت شرکت

ارائه فتوکپی شناسنامه (اعضای هیئت مدیره)

ارائه فتوکپی کارت ملی (اعضای هیئت مدیره)

ارائه فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی (اعضای هیئت مدیره)

ارائه گواهینامه دوره های آموزشی مرتبط با موضوع (اعضای هیئت مدیره)

ارائه گواهی عضویت در انجمن های علمی و فنی مهندسی

سوابق فعالیت در پروژه های صنعتی و معدنی (طراحی، مشاوره و اجرا)

عضویت در انجمن مشاوران فنی و مهندسی استان

فیش واریزی به حساب خزانه کل در بانک ملی به شماره ۳۱۰/۳۲ به مبلغ ۱۰۰۰۰ تومان

 

 

 

 

توجه

شما میتوانید از طریق فرم روبه رو درخواست خود را ارسال کنید تا مشاورین ما در کوتاه ترین زمان ممکن با شما تماس بگیرند.
نکته : تمامی مشاوره ها به صورت رایگان انجام میشود.
با پر کردن فرم زیر، پاسخ خود مبنی بر " مدت زمان انجام"، "هزینه" و "مدارک لازم" را بروی تلفن همراه خود دریافت نمایید.

مقالات پایین ،پیشنهاد خوانندگان این مقاله برای مطالعه است.

تعریف شرکت سهامی خاص طبق قانون تجارت

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

این مطلب را هم ببینید
10رشته مهندسی برتر ایران

ثبت شرکت سهامی خاص در 7 گام

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

شرکت سهامی خاص چیست و نحوی تاسیس آن

در حال ارسال نظرات کاربر ( رای)

در حال ارسال
نظرات کاربر
( رای)
نوشته‌های پیشین نوشته‌های پیشین
پست جدیدتر پست جدیدتر

پیام بگذارید

X